Varakļānu pilsēta...

01.04.2012

Zirgs noēda auto krāsu, bebrs alā sakoda kāju –
neikdienišķi apdrošināšanas gadījumi iz dzīves.

Lai gan apdrošināšanu tradicionāli uzskata par garlaicīgu un nopietnu nozari, kurā humoram nav vietas, nereti labu garastāvokli un smaidu sejā palīdz sagādāt apdrošināšanas klientu piedzīvotais, nonākot pat visneiedomājamākajās situācijās. Apdrošināšanas sabiedrība „Balta” ir apkopojusi neparastākos pēdējo pāris gadu apdrošināšanas gadījumus – pasmaidīsim 1. aprīlī!

Lasīt tālāk: 01.04.2012

SLUDINĀJUMS

02.12.2011

Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2011.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.14.4.  „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu  atklātā  izsolē”, Varakļānu novada pašvaldība 2012.gada 19.janvārī plkst. 14.00  rīko divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 49.3 m² un 493/1531 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas divām palīgēkām un zemes gabala 2420 m² , kas atrodas  Satiksmes  ielā 13-2, Stirnienē , Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,   mutvārdu izsoli.

Izsoles sākumcena  1041.00 Ls, izsoles solis  50.00Ls

Ar izsoles objektu  var  iepazīties  Varakļānu  novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, pirmdienās  no plkst. 13.00 līdz  15.00 un piektdienās  no plkst. 10.00 līdz  12.00 , iepriekš  piezvanot pa tālruni  64860840.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv  un Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Nekustamo īpašumu nodaļā.

Izsoles noteikumi , Satiksmes iela 13-2

Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki 2010

12.11.2010

6.novembrī Varakļānu kultūras namā pulcējās bērni un jaunieši no Varakļānu un apkārtējiem novadiem,

Skatītāju simpātija- Armīns Apeins

laipiedalītos tradicionālajos „Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētkos”.

Šie svētki nu jau trešo gadu apvieno Varakļānu novada jaunos mūziķus, iepazīstina klausītājus ar jauno talantu radošu darbību, kā arī ļauj bērniem un jauniešiem parādīt sevi, iepazīties ar citiem muzicējošajiem jauniešiem un dod iespēju uzstāties plašākas auditorijas priekšā.

Šogad koncertā piedalījās gan Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku pastāvīgie dalībnieki – Dārta Pelse, Deivija Zepa, Armīns Apeins – , gan jauni talanti – Elizabete Vaivode, Gundars Vīgulis, Mārtiņš Upenieks, Jānis Zeps, Kalvis Mālnieks un Sanita Strode. Skatītājiem bija iespēja baudīt gan pašu dalībnieku sacerētas dziesmas, gan populāras latviešu un ārzemju estrādes dziesmas un pārliecināties, ka Varakļānu novadā ir patiešām daudz muzikālu un talantīgu bērnu un jauniešu.

Koncerta otrajā daļā skatītājus priecēja „Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku” ciemiņi: Ilze Grēvele un Aldis Grandāns, Varakļānu kultūras nama jauniešu vokālais ansamblis, grupa „Marchello”, Evija Usāne.

Svētku dalībnieki un atbalstītāji

Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un aktīvi balsoja par savu simpātiju. Visiem dalībniekiem bija ļoti līdzīgs balsu skaits, bet godpilno titulu „Skatītāju simpātija” šogad saņēma Armīns Apeins. Visi koncerta dalībnieki saņēma pārsteiguma
balvas, jo savas simpātijas izvēlējās arī pasākuma atbalstītāji.

Koncerta noslēgumā Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā ar skatītājiem un visi draudzīgi turpināja lustēties ballītē.

Varakļānu kultūras nams saka paldies grupai „Marchello” par palīdzību pasākuma organizēšanā!

Paldies vecākiem un muzikālajiem pedagogiem – Teresijai Pelšai, Agnesei Solozemniecei, Agnijai Strūbergai – par ieguldīto darbu, sagatavojot bērnus pasākumam!

Vislielākais paldies pasākuma atbalstītājiem – A/S Swedbank, SIA Jills, BTA Apdrošināšanai, veikalam „Ziedu dārzs”, SIA „Oriflame”! Par informatīvo atbalstu paldies „Vietējai Latgales avīzei” un Madonas reģiona laikrakstam „Stars”!

Varakļānu KN māksl.daļas vad.Kristīne Strode

26.05.2010

Aktivitātes Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts.”

19.05.2010

          Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts”, sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu (STI)  no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 28. februārim realizējas projekts „Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM”. Projekta ietvaros Varakļānu novada iedzīvotāji, mērķagrupa 20 cilvēki un papildus ir piesaistīti 25 cilvēki apmeklē nodarbības un seminārus. Projektā ir iesaistīti 20% vīrieši. Projektā ietvaros notiek praktiskās darbnīcas, kuras vada lektore Lolita Briška. Te tiek apgūtas dažādas prasmes māla, plastmasa, stikla trauku apgleznošana dažādās tehnikās, audumu apgleznošana, filcēšanas tehnikā tiek izgatavotas dažādas rotas un dekorācijas uz apģērbiem, izgatavo somiņas, spilvendrānas u. c. aksesuārus, tika izgatavoti aksesuāri un puķes no papīra, tiek apgūta pērļošanas tehnika, darinātas interesantas rotas pērlīšu tehnikā, apgūst tapošanas tehniku, darinot šalles uz grābekļiem, apgūst arī blociņu un rāmīšu izgatavošanas māku. Nodarbības sāka ieinteresēt arī Jēkabpils novada iedzīvotājus un dažas sievietes ieradās arī no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta apgūt prasmes un dalīties savā pieredzē dažādu mākslas darbu darināšanā. Projekta ietvaros notika seminārs ”Personības pilnveidošana un darba vides uzlabošana”, lektore no Rīgas Māra Taivāne. Seminārs bija ļoti apmeklēts un nācās izveidot 2 grupas, lai labi varētu apgūt šo tēmu. Semināru apmeklēja arī vīrieši un aktīvi iesaistījās diskusijās. Pēc aptaujas anketu novērtējuma,  dalībnieki bija ļoti apmierināti.

     Projekta ietvaros tiek organizēti mācību apmaiņas braucieni uz Bavāriju un Ungāriju. Arī no Varakļāniem projekta dalībnieki ir bijuši un brauks uz Bavāriju, kur tiek dibināti kontakti mājražotāju produkcijas tirgošanai Bavārijas tirdziņos.

     28. maijā projekta dalībnieki apmeklēs semināru Rīgā par nevalstisko organizāciju iespējām un līdzdalības mehānismu. Seminārs notiks Eiropas mājā.

    Projekta ietvaros paredzēts 3 dienu seminārs Bernātos, pie Baltijas jūras par mikrouzņēmumu attīstīšanas iespējām un nevalstisko organizāciju saimniecisko darbību, papildus paredzētas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, kultūras programma un ekskursijas pa Liepājas novadu.

Projekta ietvaros tiek iegādāti arī pamatlīdzekļi. Varakļānos biedrībā esam tikuši pie jauna ekrāna, ko jau izmantojam mācībām un semināriem.

 Tiks organizēts brauciens uz Norvēģiju, abu valstu nevalstisko organizāciju sadarbības plānošanai mājamatnieku atbalstam.  Par turpmākām projekta aktivitātēm informēsim.

Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar

Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Līgums Nr. 2009.NVOF3.4./2-22/11

 Staņislava Poče,

Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja, STI Varakļānu projektu un izglītības centra direktore

t.29640989,    20390109   ,    64866325   , e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās konkursā „Es dzīvoju pie jūras” noslēguma pasākumā

10.12.2009

Līga Stafeckaakva 021 A.Paegle Vizuāli plastiskā māksla ir joma, kurā visspilgtāk izpaužas katras personības pozitīvā savdabība. Māksla ir vieglākais sazināšanās veids un īpaši starp dažādās valodās runājošiem. Māksla ir viens no labākiem sadraudzības veidiem, jo visas darbības notiek neuzspiesti caur kopā strādāšanu, darbu vērtēšanu un radošajām diskusijām. Mākslā svarīgākais ir mākslinieciskais sniegums.

Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” piedalās dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji, kuru darbos spilgti izpaužas nacionālā domāšana, krāsu izjūta un dzīves uztvere.2009. gada konkurss “Es dzīvoju pie jūras” noslēdzies! Iesūtīti gandrīz 1600 darbi no 100 skolām. Piektdien, 27.novembrī Jūrmalā, Līvu Akvaparkā norisinās IX Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Es dzīvoju pie jūras” noslēgumu pasākums ar laureātu apbalvošanu. Šajā svētku pasākumā uzaicināti piedalīties arī Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad mūsu  skolas audzēkņi konkursā piedalījās diezgan kuplā skaitā. Savos darbos radošo iniciatīvu konkursā pieteica Ivara-Dominiks Zeps, Ritvars Majors, Linda Juste, Inuta Nagle, Kristaps Stafeckis, Rihards Zeps, Katrīna Ūzuliņa, Daniels Pūrītis, Matīss Naglis, Līga Stafecka, Diāna Truhina, Edija Seilis, Evita Stafecka, Raivis Kuševskis, Lauris Onukrāns, Daniels Leitāns, Evelīna Pelša, Anna Paegle, Sanda Ozoliņa, Sintija Kukaine, Roberts Seržans, Kristers Juška.

          Papildus starptautiski profesionālai žūrijai, darbus vērtēja arī bērnu žūrija, kuras sastāvā bija dažādu nacionalitāšu bērni. Darbi tika vērtēti pa vecuma grupām un kategorijām. Divas skolas jaunās mākslinieces ieguva apbalvojumus:

Anna Paegle –  Atzinības raksts Glezniecībā (8-11g.)

Līga Stafecka – 3.vieta, medaļa Grafika (12-15g.)

PALDIES skolotājai Agnesei Grandānei, kura sagatavoja audzēkņus šim konkursam!

          Pēc apbalvojumu saņemšanas un izstādes apsakatīšanās visi dalībnieki un viņu skolotāji  varēja baudīt Akvaparka ūdens priekus.

Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki

12.11.2009

Jauno zvaigzņu kopbilde„Tikai tā mēs varam kopā vēl būt” – ar šiem Guntara Rača un Ulda Marhileviča dziesmas vārdiem 7.novembrī izskanēja Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki. Uz pasākumu Varakļānu kultūras nams, sadarbojoties ar mūzikas skolotājiem, aicināja bērnus un jauniešus, kuri jau ir pazīstami plašākai publikai – viņi muzicē ikdienā, raksta dziesmas, mācās mūzikas skolās un mūzikas viduskolās, piedalās dažādos konkursos un gūst godalgotas vietas. Šie bērni un jaunieši jau bija pazīstami katrs savā pagastā un pilsētā, bet pirmoreiz sapulcējās kopā no visa novada uz vienas skatuves. Šī nu bija iespēja skatītājiem pārliecināties, ka Varakļānu novadā ir patiešām daudz muzikālu un talantīgu bērnu un jauniešu!

            Koncertā piedalījās un gan ar populārām, gan pašu sacerētām dziesmām klausītājus priecēja Varakļānu novada jaunie talanti – Dārta Pelse, Deivija Zepa un Kristaps Vēvers no Murmastienes; Ilze Grēvele no Stirnienes; Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Gunta Vēvere un Laura Mestere jeb muzikālā apvienība „Hoot sound”, Kārlis Strūbergs, Viktorija Indāne no Varakļāniem.

            Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un aktīvi balsoja par savu simpātiju. Visiem dalībniekiem bija ļoti līdzīgs balsu skaits un skatītāju simpātijas balvas no AS Swedbank dalīja Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Viktorija Indāne, Deivija Zepa, bet speciālbalvu no SIA Oriflame saņēma Ilze Grēvele.

Noslēgumā  Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā ar zāli, nobaudīja pīrāgu un draudzīgi turpināja lustēties ballītē.

            Varakļānu kultūras nams saka paldies Kristapam un pārējiem grupas „The KUTUS” dalībniekiem par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Vislielākais paldies pasākuma atbalstītājiem – Varakļānu novada domei, SIA Oriflame un AS Swedbank!

Varakļānu KN māksl.daļas vad. Kristīne Strode

Tiek realizēts “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” projekts

18.05.2009

projektabilde-500Līguma “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija Varakļānos” ietvaros notiek darbi Mehanizatoru un Dārzu ielās, Pils ielā.

Darbus ģenerāluzņēmēja „A.A & Būvkompānijas” vadībā veic SIA „Latgalija” un SIA „Eko Tehnoloģija”.

Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”
Līguma par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību ietvaros AS „Koger un Partneri” strādā pie tehniskā projekta izstrādes. Būvdarbus ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei varētu sākties šī gada augusta sākumā.

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānos uzsākta projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

02.02.2009

projektabilde-5002008.gada 28.oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju, Varakļānu pilsētas domi un Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, valsts budžeta, pašvaldības un komunālā uzņēmuma finansējumu.
Līguma ietvaros paredzēts:

Divu jaunu artēzisko urbumu izbūve, atdzelžošanas stacijas izbūve ar jaudu 500m3/d, virszemes ūdens rezervuāra (2 x 200 m3) un otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve, mobilā dīzeļģeneratora iegāde, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana (3 urbumi), notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 550m3/d, galvenās KSS rekonstrukcija (aizstājot ar jaunu), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija veicot 102 skataku remontu un 2,07 km kanalizācijas tīklu nomaiņu, ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 3,72 km garumā, saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšanu Varakļānu pilsētas teritorijā par 2,94 km, t.sk., izbūvējot 0,52 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, Kokaru ciema pieslēgšana Varakļānu pilsētas kanalizācijas sistēmai, izbūvējot 0,73 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nomainot 1,91 km cauruļvadu un uzstādot 94 jaunus aizbīdņus, 6 hidrantus un 48 ūdens skaitītājus.
Līguma kopējās izmaksas ir 5 351 565,20 lati, līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 346 275,86 lati.
Projekta ietvaros ir noslēgti sekojoši līgumi:
01.02.2008. – „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārtas projekta finanšu un izmaksu-ieguvumu analīzes aktualizācija” ar SIA „Ekoprojekts”
29.01.2009. – līgums „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Varakļānos” ar SIA „Geo Consultants”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Varakļānos” ar PS „AA & Būvkompānijas”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
03.02.2009. – autoruzraudzības līgums „Autoruzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas līgumam Varakļānos” ar „Halcrow Group Limited”.
Realizējot projektu Varakļānu pilsētā un Varakļānu pagasta Kokaru ciemā tiks uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kā arī samazināts vides piesārņojuma risks.

Noderīgas saites

· Finanšu ministrijas administrētā Eiropas Savienības fondu interneta lapu:
www.esfondi.lv

· Vides ministrijas mājas lapas sadaļu „Fondi un investīcijas”/2007.-2013.g.Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods:

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=4107

· Eiropas Komisijas interneta lapām par KF (ja projekta līdzfinansējumu nodrošina KF):

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24233.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24231.htm

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!