44 km uz rietumiem no Rēzeknes atrodas samērā tipiska Latgales mazpilsēta Varakļāni.

Varakļānu pilsētas pirmssākumi attiecas uz 18.gadsimta otro pusi. Varakļānu nosaukums ir cēlies no Varkas apmetnes.

Varkas apmetne pirmo reizi pieminēta jau 1226. gada dokumentos. Vēstures avotos minēts, ka 1784.gadā Varakļāniem jau ir bijušas miesta tiesības, bet neapšaubāmi, ka tā veidošanās ir sākusies daudz agrāk, bet 1928.gada 11. februārī Varakļāni ieguva pilsētas tiesības un šeit sāk darboties vēlēta pilsētas valde ar valdes vecāko priekšgalā.

Vietā, kur tagad ir pilsēta, bijusi senču svētbirze ar svētnīcu. Tur dzīvojuši brīvību un darbu mīloši cilvēki, kuri mums atstājuši daudz skaistu teiku, leģendu un senu nostāstu par Varakļānu novadu.

Ja 1925. gadā Varakļānos dzīvoja 1356 ebreji, tad 1930. gadā vairs tikai 995. Tomēr no kopējā iedzīvotāju skaita tie veidoja vairākumu – apmēram 60%. Atzīmējams, ka 20. gados un 30. gadu sākumā iedzīvotāju skaita ziņā Varakļāni apsteidza tādas pilsētas kā Madona, Ogre un Viļāni, ieņemot 40. vietu starp Latvijas pilsētām un miestiem.

Varakļānu pilsētas ģerbonis

Varakļānu ģērbonī attēlota lapsa un trīs ceļi.
Lapsa ir viens no gudrākajiem un biežāk sastopamajiem savvaļas dzīvniekiem Varakļānu novada mežos. Tā ir novada mežu bagātību uncilvēku asprātības simbols.
Trīs ceļi ģērbonī simbolizē trīs svarīgus lielceļus, kuri Varakļānos ienāk no Krustpils, Madonas un Rēzeknes puses.

Varakļānu pilsētas statistika

Dzīvo 2322 iedzīvotāji,
pilsētas platība 533,1ha (meži – 21,2ha, parks 20,6ha, l/s zeme 228,3ha),
pilsētā ir 63 uzņēmumi.