Satiec savu meistaru!

10.04.2018

Laikā no 6. aprīļa līdz 8. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Latvijā aicināja ikvienu interesentu uz pasākumu “Satiec savu meistaru!”.

7.aprīlī Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas telpās notika tikšanās ar trim amatu meistariem.

bilde3 bilde7 bilde6 bilde5 bilde4 bilde1

 Projekta mērķis ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī par meistariem, viņu zināšanām un prasmēm.

Tā kā Varakļānos pēdējā pusgadā ir sarosījušies vairāki interesenti, kuri vēlētos apgūt dažādas amatu prasmes, tad arī “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” pieteicās projektā “Satiec savu meistaru” un  7.aprīlī Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas telpās notika tikšanās ar trim amatu meistariem.  Klūdziņu pinēju Aleksandru Doroščonoku, tekstilmāksliniecēm, audējām Ivetu Gabrāni un Ievu Melni- Mežajevu. Uz pasākumu ieradās vairāk kā 40 interesenti.  Kopā ar Aleksandru no klūdziņām pinām dekoratīvu saulīti apgūstot klūdziņu pīšanas pirmos soļus. Ar Ivetu tika izzināta tautastērpa sievas galvas segas pārpiera vēsture un kādēļ tas tika pielietots, kā arī pētīti Varakļānu pārpierīšu raksti un aizsāks izšūt katrai savs pārpieris. Savukārt ar Ievu uzsākts aust Varakļāniešu lupatu deķītis, kurā katrs no pasākuma apmeklētājiem ieauda savu svītru kodu ar savu īpašo vēstījumu novadam.

Šī sestdiena bija piepildīta ar patiesi jaukiem brīžiem, atmiņām, stāstiem un darboties prieku. Paldies visiem. kas palīdzēja noorganizēt pirmo “Satiec savu meistaru” Varakļānos.

 Ieva Melne-Mežajeva