Varakļānu pagasts

Varakļānu pagasts

KRUSTPILS IELA 43 izsole

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRUSTPILS IELA 43, VARAKĻĀNI IZSOLI

 Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils ielā 43, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 001 0757, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0250 – 1633 m2 platībā. Īpašuma izmantošanas veids - savrupmāju apbūves teritorija, kas jāuzsāk 24 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.

Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena - 2000,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 2022.gada 18. oktobra plkst. 12:00 jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS SWEDBANK, kods TRELLV22 vai Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda 200,00 EUR apmērā un reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2022. gada 19. oktobrī plkst. 15:00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē no izsoles paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2022.gada 18. oktobra plkst. 12:00 , Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālrunis 64860840.

Nosolītājam divu nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas domē par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avansa maksājums vismaz 10 procentu apmērā no savas piedāvātās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pārējā summa par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā laika periodā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus, veicot bezskaidras naudas norēķinu uz Pašvaldības norēķinu kontu.

Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un interneta vietnē www.varaklani.lv

Izsoles_noteikumi

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu palielināšanu

PAZIŅOJUMS

par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu palielināšanu

           Varakļānu novada dome 25.08.2022. sēdē ar lēmumu 11. 22 Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” lēma par pašvaldības kapitālsabiedrības Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA Varakļānu novada teritorijā sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielināšanu, kuri tiks piemēroti ar 2022.gada 1. novembri.

Pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

EUR (bez PVN)

Tarifs ar 01.11.2022.
EUR (bez PVN)

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojums

0,88

1,04

18,18

Kanalizācijas pakalpojums

1,46

1,74

19,18

Tarifa aprēķins ir veikts ņemot vērā ekonomisko situāciju un pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar:

1. Elektroenerģijas izmaksu pieaugumu;

2. Materiālu, degvielas un transporta izmaksu pieaugumu;

3. Darbaspēka izmaksu pieaugumu.

Iepriekšējais pakalpojumu tarifs tika apstiprināts 2015.gada 28. maijā.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA

adresē: Rīgas iela 13, Varakļāni pirmajā stāvā vai rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

tālrunis: 26499918 (Inese)

18. augustā

ego

Piesakies!

Piesakies!