Varakļānu pagasts...

Realizēts projekts “Baroka Dižgari” Stirnienē

 Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Mūzikas un dejas mākslas nozares  ietvaros Varakļānu novada pašvaldība, sadarbībā ar Stirnienes tautas namu un Stirnienes draudzi, pateicoties VKKF finansējumam, īstenoja projektu “Koncerts “Baroka Dižgari””, projekta Nr. 2019-1-MDM043-P.
Projekta ietvaros 2019. gada 28. septembrī 17:00 Stirnienes sv. Laurencija Romas katoļu baznīcā notika “Koncerts “Baroka Dižgari”.

Koncerts presei logo

Senioru Tikšanās ar T.Rēzi

Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests organizē nodarbības sociālajā dienestā - Rīgas iela 9, Varakļāni

senioriem

 

Aptauja personām ar invaliditāti

Labklājības ministrija vēlas atgādināt, ka joprojām tiek veikta aptauja
par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās
aktivitātēs. Informējam, ka līdz šodienai anketu ir aizpildījušas jau
547 personas un tā būs pieejama līdz 2019.gada oktobra beigām. Vēlamies
vēlreiz uzrunāt iesaistītās puses ar aicinājumu lūgt personas ar
invaliditāti aizpildīt anketu, kuras to vēl nav paspējušas izdarīt.

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. panta 5. daļā
ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības piedalīties atpūtas,
brīvā laika un sporta pasākumos. Šīs aptaujas rezultāti Labklājības
ministrijai un citiem palīdzēs novērtēt, cik lielā mērā cilvēki ar
invaliditāti sporto vai iesaistās sportiskās/fiziskās aktivitātēs, un
izdarīt secinājumus par minētā konvencijas panta reālo situāciju valstī.
Tāpat aptaujas rezultāti palīdzēs noteikt, kādi uzlabojumi ir
nepieciešami, lai cilvēki ar invaliditāti varētu iegūt informāciju par
iespējām nodarboties ar sev vēlamu sporta veidu valstī un savā novadā.

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujā lūdzam piedalīties bērnus un pieaugušos cilvēkus ar
invaliditāti. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Lai piedalīties aptaujā, spied uz linka:
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91417-aptauja-par-cilveku-ar-invaliditati-iesaistisanos-sporta