SIA “Ceļavējš”ATP           Muižas iela  2, Murmastiene tel. 29419885

SIA “JGF” veikals              Jaunatnes iela4, Murmastiene tel. 64829516

SIA “Liepas AP”                  Muižas iela 6, Murmastiene tel.26365325

SIA “GB Koks”                      Muižas iela 6, Murmastiene tel. 22331120

SIA “Riekstiņi”                   Vaivaru iela 10, Stirniene tel.29294315

LPKS “Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvās sabiedrības”       Kokaros  tel. 64866444

Informācija tiks papildināta.