Apsaimniekošana, koku ciršana un mājdzīvnieku turēšana