Novada dome...

Iepirkums

17.08.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde   id.nr. VNP 2011/12 -ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.09.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

NOLIKUMS.Varaklanu attistibas dokumenti

Iepirkuma sarakste Attistiba

Iepirkums

10.08.2011

Paziņojums par iepirkuma rezultāmiem

30.08.2011. noslēgts līgums ar SIA “Sinda VR” (REĢ.NR. 48703003608), līguma summa  3 222,00 Ls (bez PVN)

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

PVC logu piegāde un uzstādīšana Stirnienes pamatskolas internātam   id.nr. VNP 2011/11

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.08.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikms PVC logi Stirniene

Iepirkums

27.06.2011

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTAUKTA

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde   id.nr. VNP 2011/10-ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Iepirkums

27.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu piegāde  id.nr. VNP 2011/9

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2011 ok

Iepirkums

16.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Būvdarbi projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ietvaros   id.nr. VNP 2011/8 -ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.06.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Pagasta satiksmes nolikums

pask raksts Latgales prospektspaskaidrojuma r. elektribaiDA elektribaDA vajstravas tikliLatgales prospekts-d.d., sarakstiLatg.prosp.Lokālās tamesDWG_faili