Novada dome...

Iepirkums

15.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gaismekļu piegāde   id.nr. VNP 2011/14

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.11.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums gaismekļi

Jautājumi un atbildes gaisma

Iepirkums

07.10.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aizkaru un žalūziju piegāde un uzstādīšana Murmastienes aktu zālei   id.nr. VNP 2011/12-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.10.2011. plkst.10:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Aizkari Murmastiene

Jautājumi un atbildes