Novada dome...

Iepirkums

06.08.2015

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta.

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Jauna traktora ar priekšējo uzkari un sniega tīrīšanas lāpstas iegāde  id.nr. VNP 2015/9

Piedāvājumus iesniegt līdz 17.08.2015. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.27790015

nolikumsPielik. 2Pielik. nr. 3Pielikums NR.4

Paziņojums par iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā” izsludināšanu

30.06.2015

LOGO-KF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA izsludina  iepirkumu „Būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā” (id. Nr. DzKU 2015/2)

  1. Pasūtītājs: Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ReģistrācijasNr.:47103000676;
    Juridiskā adrese: Rīgas  iela 13, Varakļāni, LV-4838, Latvija., kontaktpersona Māris Justs, te. 29419134, 64860840.
  2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: DzKU 2015/2
  3. Iepirkums tiek realizēts projektā: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.
  4. Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas sistēmu būvniecības darbiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju
  5. Informācija par nolikumu elektroniski pieejama interneta vietnē www.varakļani.lv sadaļā iepirkumi vai var iepazīties uz vietas Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā darba dienās no plkst. 9.00  līdz plkst. 16.00.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00 ( pusdienu pārtraukums no 12.00 -13.00)  Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā līdz 2015.gada 15.jūlijam plkst. 14 :00.

NOLIKUMS, PIELIKUMI

Iepirkums

17.06.2015

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Profesionālo iemaņu pilnveides apmācība Varakļānu vidusskolā  id.nr. VNP 2015/7

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.06.2015. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.27790015

nolikumsLigums_pielikums N.3..

ligums butsLemums_VNP_2015_7

Iepirkums

30.04.2015

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA izsludina iepirkumu

„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Varakļānos”, iepirkumu ID NR.: DzKU 2015/1

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 1.jūnijam  plkst. 14:00 , Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 29419134

Nolikums_DzKU2015, A-pielikums, B-pielikums

ATBILDE 1

ATBILDE 2

ATBILDE 3

Iepirkums

20.04.2015

Iepirkums pārtraukts

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Dārza un meža tehnikas, tās aksesuāru un rezerves daļu piegāde  id.nr. VNP 2015/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.05.2015. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.27790015

nolikums2.pielikums3.pielikumsPielikums NR.4