Projekti

Varakļānos tiks ieviests projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”

10.06.2015

LOGO-KF-ESVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA iesniegto projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” id.nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 5,44 km un  rekonstrukciju 2,01 km garumā, kanalizācijas tīklu paplašināšanu 3,35 km, t.sk. izbūvējot 0,24 km kanalizācijas spiedvadu un divas jaunas KSS un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 1,41 km. Būvdarbi norisināsies Ozolu, Zemgales, Dārza, Lubānas, Ausmas, Pils, Raiņa, Daugavpils, Liepu, Saules, Kapsētas, Krustpils, Parka, Preiļu, Mehanizatoru, Jaunatnes, Vidzemes, Rēzeknes, Liepu, Zaļā, Kalēju, Sporta ielās.

Šobrīd tiek veikta iepirkuma procedūra un būvdarbi sāksies jūlijā. Tā kā visi darbi ir jāveic 2015. gadā, tad darbi norisināsies vairākās ielās vienlaicīgi.  Būsim saprotoši un iecietīgi saskaroties ar neērtībām būvdarbu norises laikā.

Projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iepirkuma izsludināšana.

30.04.2015

LOGO-KF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, Reģ.Nr.47103000676, Rīgas iela 13, Varakļāni, tel.nr.64860840, 29419134, faksa nr.64860840,  e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,

izsludina projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iepirkumu ID NR.: DzKU 2015/1 „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Varakļānos”.

Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas projektēšana un būvdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un skiču projektu. Informācija par nolikumu ir elektroniski pieejama interneta vietnē  www.varaklani.lv. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 21.05.2015. plkst. 11:00 Rīgas ielā 13, Varakļānos. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 1.jūnijam  plkst.14:00 , Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

07.04.2015

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/149/114.

15.10.2014. noslēgts ar PS „Ozolkalns” par tehniskā projekta izstrādi, būvniecības darbiem un autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā. Līguma summa bez PVN 124 336,00 EUR. Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākti būvniecības darbi.

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” ieviešana

09.01.2015

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” id.nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/050

Varakļānu novada pašvaldībā plānots izveidot četrus jaunus un pilnveidot esošos trīs publiski pieejamos interneta punktus. Varakļānu pilsētā jaunie interneta punkti atradīsies novada administrācijas ēkā un tūrisma informācijas centrā, Varakļānu un Murmastienes pagastos tiks izveidotas bezvadu interneta zonas. Projekta ietvaros tiks pilnveidoti jau esošie trīs publiski pieejamie interneta punkti, kas atrodas Varakļānu, Stirnienes un Murmastienes bibliotēkās.

Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām

04.12.2014

KPFIVarakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” līguma Nr. KPFI -16/140. Projekta ietvaros ir iegādāti divi jauni, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļi Volkswagen Up!. Elektromobiļus iepirkuma rezultātā piegādāja SIA „Moller Auto Latvia”. Viena elektromobiļa cena 22 847,11 EUR (bez PVN), pašvaldības finansējums 30%. Automobiļi tiks izmantoti pašvaldības administrācijas vajadzībām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

26.11.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir īstenojis projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta ietvaros ir veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku renovācija.

Būvdarbus objektā veica SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību veica SIA „Vires”.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

26.11.2014

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/149/114.

Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai SIA „Siltumkomforts” un SIA „Vides Konsultantu aģentūra”, kas apvienojās PS „Ozolkalns” un ar kuru 15.10.2014. ir noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā.

Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrādes process.

Noslēdzies projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

26.11.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir īstenojis projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta ietvaros ir veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku renovācija.

Būvdarbus objektā veica SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību veica SIA „Vires”.

Noslēdzies projekts „Hokeja laukuma-slidotavas izbūve Varakļānos”

01.10.2014

es_un_elfla_logo_ar_deviizi

Biedrība „Sinerģija V” ir īstenojusi projektu „Hokeja laukuma- slidotavas izbūve Varakļānos” id.nr. 13-05-LL15-L413201-000002.

Projekta ietvaros ir izbūvēts apgaismots hokeja laukums- slidotava. Hokeja izbūvi veica SIA „Alberts GS”, tehnisko dokumentāciju izstrādāja SIA”BL projekti”.

Slidotava ziemas sezonā būs publiski pieejama jebkuram interesentam. To varēs izmantot gan individuālai slidošanai, gan plānots rīkot hokeja sacensības dažāda vecuma iedzīvotājiem.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

18.09.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114.

Projekta ietvaros ir veikts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai SIA „Siltumkomforts” un SIA „Vides Konsultantu aģentūra”.

Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām

04.08.2014

KPFIVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” līguma Nr. KPFI -16/140.

Projekta ietvaros plānots iegādāties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus. Automobīļi tiks izmantoti pašvaldības administrācijas vajadzībām.

Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada 31.decembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!