Projekti

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

26.11.2014

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/149/114.

Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai SIA „Siltumkomforts” un SIA „Vides Konsultantu aģentūra”, kas apvienojās PS „Ozolkalns” un ar kuru 15.10.2014. ir noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā.

Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrādes process.

Noslēdzies projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

26.11.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir īstenojis projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta ietvaros ir veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku renovācija.

Būvdarbus objektā veica SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību veica SIA „Vires”.

Noslēdzies projekts „Hokeja laukuma-slidotavas izbūve Varakļānos”

01.10.2014

es_un_elfla_logo_ar_deviizi

Biedrība „Sinerģija V” ir īstenojusi projektu „Hokeja laukuma- slidotavas izbūve Varakļānos” id.nr. 13-05-LL15-L413201-000002.

Projekta ietvaros ir izbūvēts apgaismots hokeja laukums- slidotava. Hokeja izbūvi veica SIA „Alberts GS”, tehnisko dokumentāciju izstrādāja SIA”BL projekti”.

Slidotava ziemas sezonā būs publiski pieejama jebkuram interesentam. To varēs izmantot gan individuālai slidošanai, gan plānots rīkot hokeja sacensības dažāda vecuma iedzīvotājiem.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

18.09.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114.

Projekta ietvaros ir veikts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai SIA „Siltumkomforts” un SIA „Vides Konsultantu aģentūra”.

Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām

04.08.2014

KPFIVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” līguma Nr. KPFI -16/140.

Projekta ietvaros plānots iegādāties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus. Automobīļi tiks izmantoti pašvaldības administrācijas vajadzībām.

Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada 31.decembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

02.07.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku un apmaļu renovācijas.

Būvdarbus objektā veic SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

02.07.2014

LOGO-ERAF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku un apmaļu renovācijas.

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku un apmaļu renovācijas.

Būvdarbus objektā veic SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

Noslēdzies projekts „Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā”

11.03.2014

es_un_elfla_logo

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā” id.nr. 11-05-L32100-000253.

Projekta ietvaros ir rekonstruēta daļa no Varakļānu veselības aprūpes centra pagrabtelpām. Pārbūvējot telpas ir izveidots peldbaseins ar palīgtelpām, inženierkomunikācijām, hidromasāžas baseinu un saunu. Peldbaseina izbūvē būvdarbus veica SIA „AV Būvnieks”, būvuzraudzību SIA „Vires”, autoruzraudzību SIA”BL projekti”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

26.01.2014

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta mērķis ir veikt daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

26.01.2014

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta mērķis ir veikt daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

„Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.- 2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”

20.01.2014

Varakļānu novada dome 2014.gada 14.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 1.1. „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam grafiskā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

Ar apstiprināto Varakļānu novada teritorijas plānojumu var iepazīties darba dienās Varakļānu novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni) vai pašvaldības interneta vietnē: www.varaklani.lv.

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084 ietvaros.