Projekti

Paziņojums par lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

11.08.2015

LOGO-KF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā” (id. Nr. DzKU 2015/2 )

 1. Pasūtītājs: Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA      ReģistrācijasNr.:47103000676;
  Juridiskā adrese:           Rīgas  iela 13, Varakļāni, LV-4838, Latvija.
 2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: DzKU 2015/2
 3. Iepirkums tiek realizēts projektā: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.
 4. Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecības darbiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju
 5. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Ģeo Consultants”, reģ. Nr.40003340949, Olīvu  iela 9, Rīga, LV-1004.
 6. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 5 690,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 2015. gada 11.augustā.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

01.07.2015

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114.

Varakļānu novada Murmastienē projekta ietvaros šobrīd notiek aktīvi būvniecības darbi. Notiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve blakus esošajām, kā arī pievadceļa rekonstrukcija.

Darbus projektā veic PS „Ozolkalns”. Darbus plānots pabeigt  2015.gada augustā.

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” īstenošana

30.06.2015

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” id.nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/050

Projekta ietvaros Varakļānu novada ir izveidoti četri jauni  un pilnveidoti esošos trīs publiski pieejamie interneta punkti. Jaunie interneta punkti atrodas Varakļānu novada domes pirmajā stāvā  un tūrisma informācijas centrā – novada muzejā un ir aprīkoti ar datorkomplektu un daudzfunkcionālo  iekārtu. Projekta ietvaros ir izveidotas četras jaunas bezvadu interneta zonas – wi-fi – pie Varakļānu novada pašvaldības ( ietver arī pilsētas laukumu), Varakļānu novada muzejā,  Stirnienes tautas namā un Murmastienē, Jaunatnes ielā 4.

Esošajiem trīs publiski pieejamajiem interneta punktiem, kas atrodas Varakļānu, Stirnienes un Murmastienes bibliotēkās ir iegādāta jauna datortehnika un Varakļānu un Murmastienes bibliotēkai daudzfunkcionāla  iekārta, kur iespējams digitalizēt, drukāt arī A3 formāta dokumentus.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

15.06.2015

LOGO-KF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība Varakļānos” (id. Nr. DzKU 2015/1 )

 1. Pasūtītājs: Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA      ReģistrācijasNr.:47103000676;
  Juridiskā adrese:           Rīgas  iela 13, Varakļāni, LV-4838, Latvija.
 2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: DzKU 2015/1
 3. Iepirkums tiek realizēts projektā: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.
 4. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss.
 5. Iepirkuma priekšmets: ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas projektēšana un būvdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un skiču projektu
 6. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „ĢL Konsultants”, reģ. Nr.40103242818, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002.
 7. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 944 001,20 bez pievienotās vērtības nodokļa.
 8. Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 2015. gada 12. jūnijā.

Projekts „Savādā vasara”

11.06.2015

JSPA IZMVarakļānu novada pašvaldība īstenos projektu „Savādā vasara”, līg. Nr. 4-33/33 no 01.04.2015. Projekts tiks  īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējā summa 3454,84 EUR.

Projekta galvenais mērķis ir daudzveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas izmantojot neformālās mācīšanās metodes. Projektā paredzēts piesaistīt profesionālus un zinošus speciālistus veselīga dzīves veida mācībā, tiks rīkoti personiskās izaugsmes semināri, notiks ielu vingrošanas nodarbība Daugavpils ielu vingrotāju vadībā.

Aicinu visus Varakļānu novada jauniešus  vecumā no 13-25 gadiem iesaistīties projektā un pieteikties līdz 1.jūlijam pie attīstības nodaļas vadītājas Aijas Ščuckas, tel. 27790015.

Varakļānos tiks ieviests projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”

10.06.2015

LOGO-KF-ESVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA iesniegto projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” id.nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 5,44 km un  rekonstrukciju 2,01 km garumā, kanalizācijas tīklu paplašināšanu 3,35 km, t.sk. izbūvējot 0,24 km kanalizācijas spiedvadu un divas jaunas KSS un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 1,41 km. Būvdarbi norisināsies Ozolu, Zemgales, Dārza, Lubānas, Ausmas, Pils, Raiņa, Daugavpils, Liepu, Saules, Kapsētas, Krustpils, Parka, Preiļu, Mehanizatoru, Jaunatnes, Vidzemes, Rēzeknes, Liepu, Zaļā, Kalēju, Sporta ielās.

Šobrīd tiek veikta iepirkuma procedūra un būvdarbi sāksies jūlijā. Tā kā visi darbi ir jāveic 2015. gadā, tad darbi norisināsies vairākās ielās vienlaicīgi.  Būsim saprotoši un iecietīgi saskaroties ar neērtībām būvdarbu norises laikā.

Projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iepirkuma izsludināšana.

30.04.2015

LOGO-KF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, Reģ.Nr.47103000676, Rīgas iela 13, Varakļāni, tel.nr.64860840, 29419134, faksa nr.64860840,  e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,

izsludina projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iepirkumu ID NR.: DzKU 2015/1 „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Varakļānos”.

Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas projektēšana un būvdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un skiču projektu. Informācija par nolikumu ir elektroniski pieejama interneta vietnē  www.varaklani.lv. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 21.05.2015. plkst. 11:00 Rīgas ielā 13, Varakļānos. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 1.jūnijam  plkst.14:00 , Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

07.04.2015

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/149/114.

15.10.2014. noslēgts ar PS „Ozolkalns” par tehniskā projekta izstrādi, būvniecības darbiem un autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā. Līguma summa bez PVN 124 336,00 EUR. Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākti būvniecības darbi.

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” ieviešana

09.01.2015

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” id.nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/050

Varakļānu novada pašvaldībā plānots izveidot četrus jaunus un pilnveidot esošos trīs publiski pieejamos interneta punktus. Varakļānu pilsētā jaunie interneta punkti atradīsies novada administrācijas ēkā un tūrisma informācijas centrā, Varakļānu un Murmastienes pagastos tiks izveidotas bezvadu interneta zonas. Projekta ietvaros tiks pilnveidoti jau esošie trīs publiski pieejamie interneta punkti, kas atrodas Varakļānu, Stirnienes un Murmastienes bibliotēkās.

Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām

04.12.2014

KPFIVarakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” līguma Nr. KPFI -16/140. Projekta ietvaros ir iegādāti divi jauni, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļi Volkswagen Up!. Elektromobiļus iepirkuma rezultātā piegādāja SIA „Moller Auto Latvia”. Viena elektromobiļa cena 22 847,11 EUR (bez PVN), pašvaldības finansējums 30%. Automobiļi tiks izmantoti pašvaldības administrācijas vajadzībām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

26.11.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir īstenojis projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta ietvaros ir veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku renovācija.

Būvdarbus objektā veica SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību veica SIA „Vires”.