Projekti

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

02.07.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku un apmaļu renovācijas.

Būvdarbus objektā veic SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

02.07.2014

LOGO-ERAF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku un apmaļu renovācijas.

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku un apmaļu renovācijas.

Būvdarbus objektā veic SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

Noslēdzies projekts „Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā”

11.03.2014

es_un_elfla_logo

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā” id.nr. 11-05-L32100-000253.

Projekta ietvaros ir rekonstruēta daļa no Varakļānu veselības aprūpes centra pagrabtelpām. Pārbūvējot telpas ir izveidots peldbaseins ar palīgtelpām, inženierkomunikācijām, hidromasāžas baseinu un saunu. Peldbaseina izbūvē būvdarbus veica SIA „AV Būvnieks”, būvuzraudzību SIA „Vires”, autoruzraudzību SIA”BL projekti”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

26.01.2014

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta mērķis ir veikt daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

26.01.2014

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta mērķis ir veikt daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

„Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.- 2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”

20.01.2014

Varakļānu novada dome 2014.gada 14.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 1.1. „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam grafiskā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

Ar apstiprināto Varakļānu novada teritorijas plānojumu var iepazīties darba dienās Varakļānu novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni) vai pašvaldības interneta vietnē: www.varaklani.lv.

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084 ietvaros.

Noslēdzies projekts “Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”

15.01.2014

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta ietvaros Varakļānu novadam ir izstrādāti trīs teritorijas attīstības plānošanas dokumenti- Attīstības programma 2013.-2020.gadam, Teritorijas plānojums 2014.- 2025.gadam, Ilgtspējīgā attīstības stratēģija 2030.gadam.

Izstrādātie plānošanas dokumenti veicinās ilgtspējīgu un līdzsvarotu pašvaldības attīstību.

Paziņojums par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

12.12.2013

Varakļānu novada dome 2013.gada 9.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 21.1. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galīgo redakciju varēs iepazīties sākot no 2013.gada 13.decembra Varakļānu novada pašvaldībā Varakļānos, Rīgas ielā 13, kā arī Murmastienes pagasta un Varakļānu pagasta pārvaldēs. Ikviens interesents ar plānošanas dokumentu var iepazīties arī pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv sekojot šai saitei.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.

Attīstības stratēģījas

Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu

11.12.2013

teterevu-fondsBiedrība „Pieaugušo attīstības projekts” 2013. gadā sadarbojas ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, piedaloties fonda rīkotajos projektu konkursos un saņemot finansējumu sekojošu projektu realizācijai:

      No 1. maija līdz 31. decembrim realizējam projektu „Neturi sveci zem pūra” Fonda programmā „Nāc un dari! Tu vari!”. Projekta vadītāja Inga Grudule. Projektā darbojas 20 jaunās māmiņas un saimnieces, kuras dalījās savā pieredzē senu ēdienu gatavošanā. Mērķauditorija darbojas divās maiņās, katrā 10 cilvēki. Ir izmēģinātas dažādas ēdienu gatavošanas receptes. Tika sieti dažādi sieri, cepti gan pīrāgi, gan maize, gan cepumi, gan pelmeņi, čebureki, kartupeļu desas, pildīti kabači, siļķu ēdieni, zupas, sāļās tortes un dažādi saldie ēdieni. Bija praktiskās nodarbības galda dekorēšanā, karvinga izgriešana no dārzeņiem.  Projekta ietvaros esam apmeklējuši zivju pārstrādes iespējas Īdeņā, maizes cepšanu lauku maizes krāsnīs Atašienē, apmeklējām Maizes muzeju Aglonā un klausījāmies vadītājas Ancānes kundzes aizrautīgajā stāstījumā par maizi, tās tapšanu un dažādām receptēm. Projekta dalībnieces ir apmierinātas par iegūtajām zināšanām. Projekta ietvaros tika izremontēta telpa virtuves ierīkošanai un iegādāti pamatlīdzekļi virtuves aprīkošanai, kur darbojās projektā iesaistītie cilvēki. Projekta ietvaros lektore Irēna  Tuča stāstīja  par veselīgu pārtiku un veselīgu dzīvesveidu, parādīja dažādus vingrojumus veselības uzlabošanai. 7. decembrī lektore Vivita Vecozola lasīja lekciju par pašnodarbinātā iespējām un tiesībām.

     No 9.oktobra realizējam projektu -

„Zupas virtuve trūcīgām personām Varakļānos 2013./2014.”. Projekta vadītāja Jeļena Šutka. Projekta ietvaros trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās vārām zupu un izdalām cilvēkiem , kuriem tā ir nepieciešama. Piektdienās ar termosiem siltu zupu sūtām arī uz Murmastienes pagastu.  Pirmdienās un trešdienās termosos zupa tiek izsniegta sociālā dienesta mobīlajai brigādei, kas aprūpē vientuļos cilvēkus. Vienā dienā izdalām vairāk kā 100 porcijas siltas zupas.

   Biedrība pateicas Borisa un Ināras Teterevu fondam, Zupas virtuves iniciatorei Varakļānu Svētā Krusta evanģēliski luteriskās draudzes priekšniecei Laumai Ikšei par ziedoto pārtiku zupas virtuvei,  Varakļānu novada domei, Pestīšanas armijas Daugavpils korpusa vadītājai Marinai Sporānei par ziedoto pārtiku zupas virtuvei, visiem ziedotājiem: Paulīnai Vulānei, Anastasijai Bikovskai, Antoņinai Sipovičai, Martai Mesterei, Jānim Meža Eriņam, Genovefai Caunei, Inārai Leimanei, Aijai Eidukai,   kuri virtuvei ziedoja dārzeņus.

Paldies cilvēkiem, kas brīvprātīgi ziedo savu brīvo laiku darbam zupas virtuvē it īpaši Valentīnai Piļpukai un Zigmāram Rugainim.

Staņislava Poče, biedrības valdes priekšsēdētāja.

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

09.12.2013

Logo_ESF_ieguldijumsVarakļānu novada dome 2013.gada 9.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.21.2  „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju varēs iepazīties laika posmā no 2013.gada 13.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim Varakļānu novada pašvaldībā Varakļānos, Rīgas ielā 13. Ikviens interesents ar plānošanas dokumentu var iepazīties arī pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv (skat. zemāk).

Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.

Teritorijas plānojums – 1

Teritorijas plānojums – 2

Teritorijas plānojums – 3

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

22.11.2013

2013.gada 27.septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114 īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukcija, paredzot jaunu iekārtu izbūvi blakus esošajām. Jaunas NAI izbūve  nodrošinās ilglaicīgu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām un samazinās virszemes ūdeņu piesārņošanu, tādējādi sekmējot ūdens kvalitātes uzlabošanos. Projektu plānots īstenot 2014.gadā.