Projekti

Pašvaldība turpina īstenot veselības veicināšanas projektu

Varakļānu novada pašvaldība turpina īstenot projektu „Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā.” id.nr. 9.2.4.2/16/I/076.

Projekta ietvaros norit dažādas aktivitātes - jogas un vingrošanas nodarbības, ūdens vingrošana skolēniem un senioriem, lekcijas skolēniem.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un profilakses pakalpojumiem Varakļānu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot dažādas aktivitātes.

Visi pasākumi un aktivitātes projekta ietvaros ir bezmaksas, sīkāka informācija pirms pasākumiem būs pieejama pašvaldības mājaslapā www.varaklani.lv un sociālajos tīklos, kā arī zvanot pa tālruni: 27790010

Projekta vadītāja Līna Nagle

logo

Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākti projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” būvdarbi.

Projekta numurs: 4.2.2.0/22/A/011

Projekta mērķis: veikt sociālās daudzdzīvokļu mājas Miera ielā 14, Varakļānos atjaunošanas darbus, tādējādi sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projektā paredzēts veikt ēkas pārplānojumu, izveidojot 12 dzīvokļu tipa mājokļus. Ēkai tiks nodrošināta lokālā centrālapkure.

Ēkas energoefektivitivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes:

1.Ārsienu renovācija, siltināšana;

2. Jumta pārseguma nomaiņa, bēniņu grīdas siltināšana;

3. Cokola daļas renovācija, siltināšana;

4.Logu un durvju nomaiņa;

5.Ventilācijas sistēmas atjaunošana;

6.Apkures sistēmas izbūve;

7.Iekšējo inženiertīklu izbūve;

8. Saules mikroģeneratora ( līdz 11 kW ) uzstādīšana.

2022.gada 28.decembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansējuma piesaisti.

logo

Skeitparka izveide Varakļānos

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LatvijasLauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi

projekta „Skeitparka izveide Varakļānos” īstenošanu.

Projekta numurs: 23-05-AL23-A019.2203-000001.

Projekta mērķis - izveidot Varakļānos mūsdienīgu skeitparku, dažādot jauniešu aktīvās atpūras iespējas Varakļānu novadā un veicinot jauniešu ekstrēmo sporta veidu (BMX, skeitbords, skrituļslidošana) attīstību.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties un uzstādīt 8 skeitparka laukuma elementus, kā arī iedzīvotāju informēšanai par projektā izbūvēto skeitparku, tā lietošanas un drošības noteikumiem, parka atklāšana plānota kā novada nozīmes kultūras pasākums, popularizējot jauniešu brīvā laika pavadūšanas iespējas. Pasākumā plānoti paraugdemonstrējumi un drošas lietošanas apmācības.

 

Skeitparks logo

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Varakļānu novada tūrisma informācijas centra atbalsta un grāmatu maiņas punkta izveide

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LatvijasLauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros Varakļānu novada pašvaldība tiks ieviests

projekts „Varakļānu novada tūrisma informācijas centra atbalsta un grāmatu maiņas punkta izveide”.

Projekta numurs: 23-05-AL23-A019.2203-000002.

Projekta mērķis – tūrisma attīstības veicināšana un tūristu piesaiste Varakļānu novadam. Projekta tiešais mērķis ir uzstādīt tūrisma informācijas centra atbalsta punktu pilsētas centrā, kurā iespējams uzzināt informāciju par Varakļāniem un tūrisma apskates objektiem, kā arī nodrošināt publisko grāmatu maiņas punktu.

Projekta ietvaros Projekta ietvaros paredzēts iegādāties alumīnija/stikla konstrukcijas kiosku ar IT aprīkojumu un pielāgotu programmatūru. Projekta kopējā summa – EUR 17 159.01, attiecināmās izmaksas: EUR 17 159.01, publiskais finansējums – EUR 12 011.31

Skeitparks logo

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Joga

Joga 26.04.23

Miera iela 14, Varakļānos

Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos

Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta

“Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” īstenošanu

Projekta numurs: 4.2.2.0/22/A/011

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir veikt sociālās daudzdzīvokļu mājas Miera ielā 14, Varakļānos atjaunošanas darbus, tādējādi sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projektā paredzēts veikt ēkas pārplānojumu, izveidojot 12 dzīvokļu tipa mājokļus. Ēkai tiks nodrošināta lokālā centrālapkure.

Ēkas energoefektivitivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes:

1.Ārsienu renovācija, siltināšana;

2. Jumta pārseguma nomaiņa, bēniņu grīdas siltināšana;

3. Cokola daļas renovācija, siltināšana;

4.Logu un durvju nomaiņa;

5.Ventilācijas sistēmas atjaunošana;

6.Apkures sistēmas izbūve;

7.Iekšējo inženiertīklu izbūve;

8. Saules mikroģeneratora ( līdz 11 kW ) uzstādīšana.

2022.gada 28.decembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansējuma piesaisti.

logo

Joga

Joga 25.01.23

Plānots īstenot projektu

Plānots īstenot projektu “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos”

Varakļānu novada pašvaldība plāno uzsākt projektu “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos”.

Projekta numurs: 4.2.2.0/22/A/011

Projekta mērķis: veikt sociālās daudzdzīvokļu mājas Miera ielā 14, Varakļānos atjaunošanas darbus, tādējādi sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projektā paredzēts veikt ēkas pārplānojumu, izveidojot 12 dzīvokļu tipa mājokļus. Ēkai tiks nodrošināta lokālā centrālapkure.

Ēkas energoefektivitivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes:

1.Ārsienu renovācija, siltināšana;

2. Jumta pārseguma nomaiņa, bēniņu grīdas siltināšana;

3. Cokola daļas renovācija, siltināšana;

4.Logu un durvju nomaiņa;

5.Ventilācijas sistēmas atjaunošana;

6.Apkures sistēmas izbūve;

7.Iekšējo inženiertīklu izbūve;

8. Saules mikroģeneratora ( līdz 11 kW ) uzstādīšana.

2022.gada 28.decembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansējuma piesaisti.

logo

Izglītojoša nodarbība par stresu un izdegšanas sindromu

3 14.12.22

13.decembrī Varakļānu novada Kultūras centrā novada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt izglītojošu nodarbību par tēmu “Stress un izdegšanas sindroms”. Lekcija tika organizēta Varakļānu novada pašvaldības īstenotā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekta id. Nr.9.2.4.2/16I/076). Nodarbību vadīja profesionāla personāla psiholoģe Anita Rošāne (Mg. public. relat., Mg. psych.).

Lasīt tālāk: Izglītojoša nodarbība par stresu un izdegšanas sindromu