14.09.2015

Varakļānu novada pašvaldība ir  īstenojusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114.

Varakļānu novada Murmastienē projekta ietvaros ir izbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikta pievadceļa rekonstrukcija un KSS izbūve.

Darbus projektā veica PS „Ozolkalns”, būvuzraudzību veica SIA „Sistēmeksperts”