28.08.2015

JSPAIZMVarakļānu novada pašvaldība ir  īstenojusi projektu „Savādā vasara”, līg. Nr. 4-33/33 no 01.04.2015. Projekts tika  īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta ietvaros ir notikušas vairākas aktivitātes :

* Varakļānu vidusskolas stadionā notika ielu vingrošanas nodarbība, kur bija iespējams vērot ielu vingrotāju demonstrējumu un parādīt savas prasmes.
* Par veselīga dzīvesveidu Stirnienē stāstīja un  dvieļu rīvēšanās pamatprincipus rādīja Inese Ziņģīte.
* Personiskās izaugsmes seminārus vadīja Andžejs Reiters.
* Jaunieši devās pārgājienā ar nūjām.

Projekta galvenais mērķis bija daudzveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas izmantojot neformālās mācīšanās metodes. Projektā tika piesaistīti profesionāli un zinoši speciālisti.

pargajien IMG_0634