26.01.2014

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta mērķis ir veikt daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.