15.01.2014

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta ietvaros Varakļānu novadam ir izstrādāti trīs teritorijas attīstības plānošanas dokumenti- Attīstības programma 2013.-2020.gadam, Teritorijas plānojums 2014.- 2025.gadam, Ilgtspējīgā attīstības stratēģija 2030.gadam.

Izstrādātie plānošanas dokumenti veicinās ilgtspējīgu un līdzsvarotu pašvaldības attīstību.