12.12.2013

Varakļānu novada dome 2013.gada 9.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 21.1. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galīgo redakciju varēs iepazīties sākot no 2013.gada 13.decembra Varakļānu novada pašvaldībā Varakļānos, Rīgas ielā 13, kā arī Murmastienes pagasta un Varakļānu pagasta pārvaldēs. Ikviens interesents ar plānošanas dokumentu var iepazīties arī pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv sekojot šai saitei.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.

Attīstības stratēģījas