PAŠVALDĪBAS IZSNIEGTĀS ATĻAUJAS

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39.punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs

Licences/ atļaujas numurs

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums

no

līdz

AS “Latvijas valsts meži”

1/2015

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

Smilts atradne “Stradiņi”

14.12.2015

15.10.2040

Smilts

14.12.2015

                                                   Pašvaldības izsniegtās atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs

Licences/ atļaujas numurs

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)

Licence/atļauja derīga

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums

no

līdz

SIA “JILLS”

1

1. Maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu novads

25.06.2020.

uz nenoteiktu laiku

25.06.2020.

SIA “Brovar”

3.09/231

Zaļā iela 12, Varakļāni, Varakļānu novads

28.02.2020.

27.02.2025.

28.02.2020.

Arnis Broks

3.09/711

Zaļā iela 12, Varakļāni, Varakļānu novads

31.07.2019.

30.07.2024.

31.07.2019.