2022

Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts 2022. gada budžeta

Grozījumi 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

2021

Grozījumi 28.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts 2021. gada budžeta

2020

Grozījumi 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts 2020. gada budžeta

Saistošie noteikumi Nr.1 2020

2019

Paskaidrojuma raksts 2019. gada budžeta

Saistošie noteikumi Nr.1 2019

Saistošie noteikumi Nr.5 2019

Saistošie noteikumi Nr.6 2019

Saistošie noteikumi Nr.7 2019

Saistošie noteikumi Nr.8 2019

Saistošie noteikumi Nr.9 2019

Saistošie noteikumi Nr.10 2019

Saistošie noteikumi Nr.11 2019

Saistošie noteikumi Nr.12 2019

Saistošie noteikumi Nr.13 2019

2018

Saistošie noteikumi Nr.1. 2018.budzets

Paskaidrojuma_raksts_2018_budzetam

2017

Paskaidrojuma raksts 2017. gada budžetam

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 1 – Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 5 – Grozījumi 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 7 - Grozījumi 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 9 - Grozījumi 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”


2016

Paskaidrojuma raksts 2016. gada budžetam

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 1 – Par Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada budžetu

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 3 – Grozījumi 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 6 – Grozījumi 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”


2015

Paskaidrojuma raksts 2015. gada budžetam

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 1 – Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 2 Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”


2014

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 7 – Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 6 – Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 2 Par Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžetu


2013

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 16 – Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI   Nr. 6 – Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”

Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”

Par Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu


2012

budžets 2012. Grozījumi 26.01.2012.
budžets 2012. Grozījumi 27.09.2012.
budžets 2012. Grozījumi 28.06.2012.
budžets 2012


budžets 2011

budžets 2010