Administratīvā komisija

Modra Vilkauša- priekšsēdētāja

Māris Lindāns- komisijas loceklis

Austris Kokars- komisijas loceklis

Evita Caune – komisijas locekle

Jānis Mozga- komisijas loceklis

Ilga Broka- sekretāre (bez balsošanas tiesībām)

Iepirkumu komisija

Gunārs Puntužs- priekšsēdētājs

Ivars Ikaunieks

Aija Ščucka

Evija Suhačeva

Jānis Mozga

Nauris Lazda

Vēlēšanu komisija

Aija Ščucka – komisijas priekšsētāja

Sanita Senkāne

Indra Balode

Gunta Āboliņa

Ēriks Zeimuls

Līga Sondore

Evija Suhačeva

Inga Grudule

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskumu uzraudzības komisija

Māris Justs- priekšsēdātājs

Modra Vilkauša

Janīna Grudule

Anna Tocs- Macāne

Jānis Mozga