31.10.2016

nap-es-leader-logo-colorUZSĀKAM REALIZĒT projektu konkursā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” Varakļānu novada Murmastienes biedrības “Dzērvenīte” sagatavoto un iesniegto PRAKTISKO ROKDARBU PROJEKTU (proj.nr.16-05- AL23- A019.2206-000001) “ACIS DARBA IZBIJĀS,ROKAS DARBA NEBIJĀS”.

Projekts tiek realizēts laikā no 1.11.2016.- 31.03.2017.

Projekta ietvaros tiks apgūtas šādas prasmes:

  • Novembris- AUŠANA;
  • Decembris- LUPATU PAKLĀJU DARINĀŠANA;
  • Janvāris- KARSTĀS LĪMES DEKORI;
  • Februāris- DEKORATĪVU SPILVENTIŅU ŠŪŠANA UN FILCĒŠANA;
  • Marts- MEZGLOŠANA.