Svarīga informācija Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākiem