skolaMurmastienes pamatskola
Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Varakļānu novads,
LV-4836
Tālrunis: 27790024
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

No skolas vēstures…
Murmastienes  pamatskolas novadpētniecības materiālos skolas sākuma gads minēts ap 1900.-to gadu. Diemžēl dokumenti saglabājušies no 1946./1947.mācību gada.
Pēc teritoriāli administratīvā iedalījuma Murmastienes 7-gadīgā skola no 1945.gada 2.novembra līdz 1947.gada 16.oktobrim atradās Rēzeknes apriņķa Barkavas pagasta Murmastienes ciemā.
No 1947.gada 16.oktobra līdz 1949.gada 31. decembrim-Viļānu apriņķa Barkavas pagasta Murmastienes ciemā.
No 1950.gada 1.janvāra līdz 1956.gada 16.oktobrim-Varakļānu  rajona Murmastienes ciemā.
No 1956.gada 16.oktobra līdz 1962.gada 18.decembrim-Viļānu rajona Murmastienes ciemā.
Ar 1961./1962.mācību  gadu skolas nosaukums-Murmastienes  8 –gadīgā skola, kas ietilpst Madonas rajona Murmastienes ciemā.
Ar 1989./1990.mācību gadu skolas nosaukums-Murmastienes 9-gadīgā skola, kas ietilpst Madonas rajona Murmastienes pagastā, kurš izveidots pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām  1990.gadā.
Ar 1992./1993.mācību gadu skolas nosaukums-Murmastienes pamatskola ar 9 klašu mācību ciklu.
Pēc 1944.gada Murmastienes skolā (galvenokārt vecā kroga ēkā, kā arī Silagala filiālē)  strādāja skolotāji: Veronika Nagle, Alberts Indāns, Adijāne Bule, Janīna Svilāne, Nikuļins, Patmalnieks, Konstance Strode, Staņislava Rinjāne, Putāne, Regīna Kupra, Jāzeps Piļpuks, Jāzeps Latkovskis, Vincents Rimša, Magdalēna Balode, Genovefa Broka (Locāne), Alma Kokare( Sila), Marta Kokare (Leimane), Janīna Zepa, Elīna Tropa ( Kolesņikova),Vilma Savicka (Jakovļeva),Helēna Pastare  (Hofmane), Broņislava Eiduka, Francis Zdanovskis, Anna Muižniece, Konstantīns Klīdzējs,Valerijans Brokāns, Tekla Litauniece, Agnese Sondore, Leontīna Tukiša, Leontīna Savicka, Lidija Laizāne, Valērija Zepa, Francis Selickis, Janīna Strode, Valērija Kanča, Pēteris Radiņš ,Marija Erele. Kroga telpās esošajā skolā par direktoriem strādāja Donats Trūps, Juris Bočkāns, Roberts Kokars, Veronika Ščucka, Pēteris Sperga.
No 1958.gada 16.augusta direktora pienākumus Murmastienes astoņgadīgajā skolā sāka pildīt Leons Seikstuls. Dzimis 1932.gada 17.janvārī Rēzeknes rajona Kantenieku pagasta Bancuļu sādžā.
Liels ir viņa ieguldījums jaunās skolas tapšanā. Kopa ar Vecāku komitejas pārstāvi P.Pelšu Seikstuls brauca uz Rīgu un ministrijā dabūja atļauju jaunas skolas celtniecībai.

Jaunās skolas vēsture…
Jauno skolu sāka celt 1965.gadā (cēla Madonas pārvietojamā mehanizētā kolonna, darbu vadītājs Avots ). 1966.gada 24.septembrī plkst.14.00 notika svinīgais sarīkojums veltīts skolas atklāšanai. Astoņas klases , kopā 172 skolēni pirmo reizi Murmastienes vēsturē uzsāka mācības piemērotās, speciāli skolai celtās telpās ( 200 vietas ) ar sporta zāli, darbmācības telpām zēniem, mājturības virtuvīti meitenēm, administrācijas telpām, virtuvi un bufetes telpu 70 vietām.
Ap 60-tajiem gadiem sākās mazo lauku skolu pakāpeniskā likvidēšana. Silagala skolas 6.-7.klases kādu laiku vēl pastāvēja kā Murmastienes skolas filiāle.1967.gadā  Silagala skolu pievienoja Murmastienes 8-gadīgajai skolai.
1972.gadā Murmastienes 8-gadīgajai skolai pievienoja Lielstrodu pamatskolu. 10 gadus par pārzini Lielstrodu  skolā nostrādājušais Valentīns Rimša turpināja skolotāja darbu Murmastienes skolā.
Jaunā skola rosināja gados pietiekami jauno skolotāju kolektīvu radošam, spraigam mācību darbam, kā arī pašdarbībai. Ar direktora Seikstuļa ierosmi izveidojās sieviešu ansamblis, kas ar nelielām izmaiņām sastāvā darbojas vairākus gadus. Gandrīz visi skolotāji daudzus gadus dziedāja padomju saimniecības „Varakļāni”(vēlāk koris „Murmastiene”)jauktajā korī. Seikstuļa darbības gados skolā tika regulāŗi rīkoti plaši literāri sarīkojumi, piedaloties ievērojamiem rakstniekiem un skatuves māksliniekiem.
Skolā sāka darboties skolēnu orķestris (1966.g.) un meiteņu ansamblis (1967.g) skolotāja Staņislava Gruduļa vadībā.1.-4.klašu un 5.-8.klašu deju kolektīvi Janīnas Strodes Zinovjevas vadībā. Skolas sarīkojumos iecienīti bija skolēnu priekšnesumi-piramīdas, vingrojumi ar lentēm. Lugu izrādes sagatavoja arī skolotāji un par nopelnīto naudu brauca ekskursijās. Tika rīkoti profesionālās orientācijas vakari un mutvārdu žurnālu pēcpusdienas. Sadarbībā ar ciema bibliotekāri Janīnu Piziču tika rīkotas literārās tiesas, pēcpusdienas un disputi.
Pirmie gadu desmiti prasīja no kolektīva lielu darbu jaunās skolas apkārtnes labiekārtošanā: sporta laukuma ierīkošanu, apstādījumu stādīšanu. Skolas priekšā tika ierīkots ābeļdārzs, vēlāk acis priecēja garā rožu dobe.
        

Skolas direktori
Leons Seikstuls 1966.g-1971.g.
Staņislava Zujeva 1971.g.-1976.g.
Jānis Gruduls  1976.g.-1986.g.
Veronika Patmalniece 1986.g-2003.g
Tāle Greine  no 2003.g-2011.g
Inguna Pelše no 2011.g.

Murmastienes pamatskola šobrīd…

Murmastienes pamatskolas vīzija- skola, kuras durvis ver ar prieku     skolēni, jo mācīties ir  interesanti   skolotāji, jo viņus iedvesmo skolēnu zinātkārās acis,
vecāki, jo viņi vienmēr iesaistās skolas dzīvē.


SKOLAS  HIMNA
Murmastienes bērni
( M.Bārbales vārdi, J.Ulasa mūzika)

Mēs savas Murmastienes bērni esam,
Ar savu zemi mums būs lieliem augt.
Lai viņas vārdu godbijīgi nesam,
Vien te mums uzziedēt un plaukt.
Lai nevārdo, ka citur labāk klājas,
Ka citas malas cildenākas šķiet.
Pa taku šo, kur mūsu dzimtās mājas.
Mums visu mūžu uzticīgi iet.
Kas noliedz šūpuli, tas noliedz sevi,
Tāds arī sakņu zemi noliegt spēj.
Kas vairāk ņēmis, mazāk citiem devis,
Pie tā visbiežāk atnāk posta vējš.
Bet tie, kas brīvi ir no svešām važām,
Zem Murmastienes debesīm lai stāj.
Te savos ceļos varam iet bez bažām,
Te katra smildziņa mums pretī māj.
Mēs savas Murmastienes bērni esam,
Lai mūsu dzīslās lielais lepnums plūst.
Šīs zemes vārdu pasaulē lai nesam.

Izglītības iestādes akreditācija
Izglītības iestāde akreditēta 2015. gada 7.janvārī. Akreditācijas termiņš  2021. gada 6.janvāris.
Izglītības programmas
• Pamatizglītības programma (kods 21011111)
• Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
• Pirmsskolas izglītības programma (kods  01011111)

Kvalitatīvu apmācības ciklu nodrošina  11 skolotāji-mūsdienīgi un radoši

Broka Modra Sākumskolas skolotāja
Broka Zanda Mājturības un tehnoloģiju (meitenēm), vizuālās mākslas skolotāja, bibliotekāre
Grudule Edīte Pirmsskolas skolotāja, sociālo zinību skolotāja
Kāposte Linda Sporta, interešu izglītības skolotājs
Kupča Ināra Svešvalodas  skolotāja
Pelse Vija Latviešu valodas un literatūras, interešu izglītības skolotāja
Sintija Veipa Mūzikas skolotāja
Krišāns Ainis Mājturības un tehnoloģiju(zēniem)skolotājs
Zepa Inta Latvijas un pasaules vēstures, ķīmijas, dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja
Zvaigzne-Tavare Anna Matemātikas, fizikas, informātikas skolotāja

 

Skolā strādā 6 tehniskie darbinieki.
4 skolas darbinieki ir skolas absolventi:
• Vija Bondare-Pelse-skolotāja
• Kārlis Caune-skolas saimnieks
• Elza Strode-Rimša-sētniece
• Aisma Zvaigzne Tavare-ēdnīcas vadītāja


Samērā nelielajā lauku skoliņā ir savas tradīcijas, tātad sava seja.
1. Zinību diena- 1.septembris.
2. Ziedu paklāju veidošana ar M.Bārbales dzejas motīviem Dzejas dienās.
3. Skolas dzimšanas dienas „Saules ceļš” svētki.
4. 9.klases projekts” Skolotāju brīvsolis”- skolotāju dienas atzīmēšana.
5. Miķeļdienas gadatirgus un izstāde „ Rudens meta zelta vilni.”
6. Rudens pārgājiens-„Novadpētnieku takās.”
7. Jaunsargu starti Karoga svētkos Liepsalās.
8. Lāčplēša dienas vēstures stunda pie Latvijas atbrīvošanas cīņu vietas Meža Strodos. Skolas izgaismošana svētkos.
9. Tēvzemes nedēļa veltīta LR gadadienai.
10. Ziemassvētku ieskaņu koncerts.
11. Ziemassvētku labdarības akcija „No sirds uz sirdi”.
12. Ziemassvētku pasts un uzvedums ( skolēni kopā ar skolotājiem).
13. Barikāžu atcere.
14. O.Kalpakam veltīta militarizētā stafete.
15. „ Martas rīta stunda”-atceres pasākums M.Bārbalei dzimšanas dienā.
16. Represēto atcere.
17. Projektu nedēļa.
18. Ēnu diena.
19. Vecāku diena.
20. Mātes dienas koncerts.
21. Lielā talka –„Mežu un dārzu” diena.
22. Izglītojošas-tematiskas vecāku sapulces, individuālās tikšanās dienas vecākiem.
23. Pasākums „ Par skolas godu”.
24. Skolas zvaniņa svētki.
25. Draudzības pasākumi ar kaimiņu skolām.
26. Izlaidums

Lai motivētu skolēnus labāk apgūt mācību priekšmetus un celt viņu pašapziņu, katru gadu skolā organizē konkursus.
Skolas konkursa laureāti.

2017./2018.m.g.
• Konkurss „Gada skolēns” un naudas prēmija
1. vieta- Elizabete Pelse  – 7.kl.
2. vieta- Indra Pelša   – 8.kl
3. vieta-Beāte Miška – 5.kl.

2018./2019.m.g.
• Konkurss „ Gada skolēns” un naudas prēmija
1. vieta- Elizabete Pelse –  8.kl.
2. vieta-Indra Pelša  –  9.kl
3. vieta-Everita Marija Mačuļska   – 6.kl. un  Valters Valts Zeps- 7.kl.


Skolas īpašie piedāvājumi
1. Plašs interešu izglītības jomu piedāvājums
2. Skolēnu pozitīva motivēšana dažādiem ārpusskolas konkursiem, skatēm.
3. Sakopta vide –atpūtas laukumi pie skolas, mūsdienīgas un estētiskas mācību telpas.
4. Sākumskolā pagarinātā dienas grupa.
5. Ārpusklases pasākumi labi sagatavoti, emocionāli, saturīgi.
6. Sistemātisks un sistēmisks darbs ar vecākiem. Tematiskās klašu vecāku sapulces, individuālais darbs, kopīgās ekskursijas, talkas un Vecāku dienas.
7. Konkursa ‘’Lieliskā klase’’ uzvarētāju daļēji apmaksāta ekskursija.
8. Atbalsts skolēniem sekmju uzlabošanā- individuālais darbs.
9. Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas sistēma.

Īpašie panākumi

* Godalgotas vietas dažādās mācību olimpiādēs un konkursos.
* Panākumi  tautisko deju skatēs.  Piedalīšanās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ( sk.Vija Pelse).
* Atkārtoti panākumi un godalgotas vietas Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā “Mans mazais pārgājiens”( sk. Inta Zepa, Vija Pelse, Anna Zvaigzne- Tavare).    

* Godalgotas vietas jaunsargu aktivitātēs un sacensībās.

* Godalgotas vietas dažāda mēroga volejbola sacensībās   (sk.Valdis Broks).