Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji
Ārstniecības
iestādes nosaukums
Ārstniecība iestādes adrese Tālruņa Nr. Valsts apmaksātie pakalpojumi
Gritāne Sandra
ģimenes ārsta prakse

Ir vides pieejamība- cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pils 25a, Varakļāni,
Varakļānu novads, LV-4838
64866559 Primārā
veselības aprūpe
Latkovska Rita
ģimenes ārsta un kardiologa prakse.Ir vides pieejamība- cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Brīvības iela 6, Varakļāni,
Varakļānu novads, LV-4838
64866145 Primārā
veselības aprūpe
Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji
Ārstniecības
iestādes nosaukums
Ārstniecība iestādes adrese Tālruņa Nr.
SIA “Varakļānu
veselības aprūpes centrs”
Pils iela 25a, Varakļāni,
Varakļānu novads, LV – 4838
64860733

Valsts apmaksātie pakalpojumi: Ultrasonogrāfija, rentgenoloģija; dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi – neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā, fizkālās medicīnas pakalpojumi; speciālistu pakalpojumi - ginekoloģija; profilaktisko izmeklējumu programmas – grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši normatīviem aktiem par dzemdībpalīdzības nodrošināšanu; zarnu audzēju agrīnā diagnostika – slēpto asiņu izmeklēšana fēcēs; dzemdes kakla onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests; vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā diagnostika un ārstēšana; dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklēšana sakarā ar ļaundabīgo pataloģisko atradni; veselības aprūpe mājās; iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var vērsties pie ģimenes ārstiem un feldšeriem.

Varakļānu novada pašvaldības teritorijā esošie feldšerpunkti
Ārstniecības
iestādes nosaukums
Ārstniecība iestādes adrese Tālruņa Nr. Valsts apmaksātie pakalpojumi
Murmastienes
feldšerpunkts
Jaunatnes 14,
Murmastienes pag., Varakļānu novads
64825105 Pašvaldības apmaksāti pakalpojumi
Stirnienes
feldšerpunkts
Satiksmes 12,
Varakļānu pag., Varakļānu novads
64829401 Pašvaldības apmaksāti pakalpojumi

Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika:
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 pieejams darba dienās no 18.00-8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.
Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113

Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību iedzīvotāji var iegūt arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234, darbdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00!


_