Varakļānu novada pašvaldības iestāžu telefona numuri

e-adrese E-adrese

Varakļānu novada pašvaldība –varaklani@varaklani.lv

Sekretāre – 64860840

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 64860870varaklani@pakalpojumucentrs.lv

Domes priekšsēdētājs Māris Justs – 29419134

Izpilddirektors Oskars Kančs – 27790024


Lietvede – 27790010

Galvenā grāmatvede – 27752529


Grāmatvedība – 27790012, 64860842

Kase – 27790030,kase@varaklani.lv

Dzimtsarakstu nodaļa 64860870,dzimtsaraksti@varaklani.lv

Bāriņtiesa 27790011, 64860841,barintiesa@varaklani.lv

Sociālais dienests, Alternatīvās aprūpes centrs – 64860844, 27790014,soc.dienests@varaklani.lv

Projektu vadītāja – 27790010

Nekustamā īpašuma speciāliste – 27790023

Saimnieciskās daļas vadītājs – 26101180

Datortīklu administrators – 26450197

Novada LAK Janīna Grudule – 26543747,janina.grudule@llkc.lv

Kapsētu pārzinis – 29359529

Murmastienes pagasta pārvalde 64825323

Murmastienes pagasta pārvaldes lietvede/ kasiere 64825323,murmastienespagasts@inbox.lv

Murmastienes pagasta pārvaldes vadītājs – 29427589

Varakļānu pagasta pārvaldes vadītājs – 29427589varaklanu.pagasts@inbox.lv

Izglītība

Varakļānu vidusskola 64807086

Varakļānu vidusskolas direktors – 29475496

Varakļānu vidusskolas saimnieciskās daļas vadītājs – 29749640

PII “Sprīdītis” vadītāja – 29342315,

PII “Sprīdītis” lietvedības sekretāre – 22473808,bernudarzs@varaklani.lv

Varakļānu mūzikas-mākslas skola 64860967

Varakļānu mūzikas-mākslas skolas direktores v.i. – 29492483

Kultūra

Varakļānu novada kultūras centrs – 64860964, 29240684

Murmastienes kultūras nams – 29240684

Stirnienes kultūras nams – 29240684


Murmastienes bibliotēka – 64825343


Stirnienes bibliotēka – 27790016

Varakļānu tautas bibliotēka – 64860965

Varakļānu novada muzejs – 64866164, 29359242

Tūrisma informācijas centrs 64866162

Atpūtas komplekss-baseins – 27790032

Varakļānu novada pansionāts “Varavīksne” – 28305900

Jauniešu centrs “Aplis” – 27266242


Murmastienes feldšerpunkts – 64825105

Stirnienes feldšerpunkts – 29557299

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA – 64860710, 29487102

“Varakļānu veselības aprūpes centrs” – 64860730, 29478691

Madonas novada un Varakļānu novada Pašvaldības policijas inspektors - 27527889

 

STRUKTURA2024