Darba laiki

Uzmanību!

No 04.01.2021. mainīts Varakļānu novada pašvaldības kases, dzimtsarakstu nodaļas un valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks.

KASE

P. 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30

O. – brīvs

T. – brīvs

C. 08:00 – 12:00 12:30 – 17:30

P. 08:00 – 12:00 12:30 – 15:30

DZIMTSARAKSTU NODAĻA UN VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

P. 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30

O. 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30

T. 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30

C. 08:00 – 12:00 12:30 – 17:30

P. 08:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Projekts vidzeme ieklauj

vidzeme esf

deinstitucionalizacija vidzeme ieklauj majaslapa

Projekta mērķis:

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003). Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Lasīt tālāk: Projekts vidzeme ieklauj

Pabalsts

Varakļānu novada dome 26.11.2020.sēdē ir pieņēmusi lēmumu sakarā ar Covid-19 izplatību valstī noteiktās ārkārtējas situācijas dēļ
nodrošināt materiālu pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai Varakļānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem mācību process notiek attālināti.

Pabalstu varēs saņemt vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu skolēni,
kā arī 1.-4.klašu skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6-gadīgo grupu audzēkņi,
ja tie Covid-19 saslimšanas vai pašizolācijas dēļ ir spiesti mācīties attālināti.
Pabalsta apmērs ir EUR 0,85 par dalību katrā attālinātā mācību procesa dienā.
Pabalstu par laika periodu no 09.11.2020. līdz mācību gada beigām veic vienu reizi mēnesī
ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz likumiskā pārstāvja norādīto bankas kontu.

Pirmreizējos iesniegumus lūgums iesniegt līdz 04.12.2020. Aizpildītu iesniegumu var iesniegt izglītības iestādē vai pašvaldībā.

Iesniegums pabalsta saņemšanai ŠEIT

Bāriņtiesas darbība ārkārtējās situācijas laikā

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī lūdzam Varakļānu novada iedzīvotājus nekavējoties informēt bāriņtiesu, ja ir zināmi gadījumi, ka pašvaldībā ir bērni:

  • kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni (visdrīzāk pusaudžu vecuma);
  • kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
  • kuru vecākiem ir jāatrodas pašizolācijā un nepieciešams atbalsts ar īslaicīgu uzturēšanās vietu bērniem;
  • kas līdz 7 gadu vecumam ir atstāti vieni vai bērna, jaunāka par 13 gadiem, klātbūtnē.

Informējam, ka situācijā, ja vecāki neilgu laika periodu (kas nepārsniedz trīs mēnešus) ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Vienlaikus uzsverams, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi šeit - https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.

Svarīgi ikdienas organizēšanai!!! Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, atgādinām Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Lasīt tālāk: Bāriņtiesas darbība ārkārtējās situācijas laikā

Īstenots projekts „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”

          Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „ Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”. Projekta Nr. 19-05-A00702-000033.

Projekta ietvaros ir veikta Varakļānu pagasta ceļa Šķēles- Stirniene ( 1,78 km) un Murmastienes pagasta ceļu: Sārnas- Lielstrodi- Varakļāni (2,32 km), Murmastiene- Silagals ( 3,01 km), Karolīna – Inčārnieki ( 0,72 km) pārbūvi. Pārbūvējamie ceļu posmi tika noteikti pēc pašvaldības izstrādātiem kritērijiem, kur par svarīgākajiem faktoriem tika ņemts vērā dati par ceļu un ceļam piegulošo teritoriju.

Lasīt tālāk: Īstenots projekts „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”

Gribu! Varu! Daru!

 logo vjp

Projekts “Gribu! Varu! Daru!”, id.nr. VP2019/1.2-13, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Kopējais projekta finansējums 2779,40 eur. Projekts tika sākts īstenot šī gada sākumā un piedalījās 12 jaunieši.

Lasīt tālāk: Gribu! Varu! Daru!