Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

 LOGO

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

sakuma bilde

 

Varakļānu novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2.marta līdz 2.aprīlim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lasīt tālāk: Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Cirks

varaklani

 

Madonas biznesa inkubators

A4V1

Informācija medijiem

2020. gada 27. februārī

LIAA Madonas biznesa inkubators sāk 2020. gada pavasara uzņemšanu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai. Un jaunu dalībnieku uzņemšana sākas arī LIAA Madonas biznesa inkubatorā.

Lasīt tālāk: Madonas biznesa inkubators

IZSLUDINĀTA ATKĀRTOTA PIETEIKŠANĀS VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMA VADĪTĀJA AMATAM

Pieteikšanās līdz 2020.gada 10.martam

PIENĀKUMI:

 • dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošu kultūras un atpūtas pasākumu plānošana, organizēšana, veidošana un vadīšana Varakļānu pilsētā;
 • priekšlikumu izstrādāšana Varakļānu pilsētas kultūras dzīves veidošanā un tās veicināšanā;
 • ar kultūras jomu saistītu radošo projektu izstrāde un vadīšana;
 • kultūras centru darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošana.
 • kultūras nama budžeta projekta izstrāde un piešķirto līdzekļu racionāla izmantošana;
 • projektu līdzfinansējuma piesaiste novada kultūras pasākumiem;
 • kultūras pasākumu norišu plānošana un kultūras pasākumu plāna izstrāde mēnesim, ceturksnim, gadam;
 • kultūras nama darbinieku darba organizācija un amatiermākslas kolektīvu pienākumu kontrole un kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
 • kultūras nama saimnieciskās darbības nodrošināšana; saimniecisku jautājumu risināšana kultūras nama ēkas uzturēšanai;
 • lietošanā esošā inventāra, tērpu un citu materiālo vērtību uzskaite, saglabāšana, jaunu tērpu, saimniecisko materiālu un inventāra iegāde budžeta ietvaros;
 • sadarbības veidošana ar masu medijiem, sabiedrības informēšana par pasākumiem, aktuālās informācijas sagatavošana Varakļānu novada mājaslapai;
 • mākslinieciskās kvalitātes nodrošināšana;

Lasīt tālāk: IZSLUDINĀTA ATKĀRTOTA PIETEIKŠANĀS VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMA VADĪTĀJA AMATAM

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, no 2020. gada 1. marta maršruta Nr.6342 Madona–Silagals reisā, kas pieturā Silagals 2 svētdienās tiek uzsākts plkst.16.53, tiks iekļauta pietura Stalīdzāni. Tāpat pietura Stalīdzāni tiks iekļauta maršruta Nr.6509 Madona–Varakļāni–Stirniene reisā, kas Madonas autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.11.25 un 15.50, bet svētdienās – plkst.18.10; pieturā Stirniene darbadienās – plkst.13.25, bet pieturā Murmastiene darbadienās – plkst.7.05.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.