Vakance

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA

aicina pieteikties amatam

NAMU PĀRZINIS (5153 01)

uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

 • Apsaimniekošanas darbu plānošana un vadība;
 • Komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem un risinājumu radīšana;
 • Dokumentācijas, dažādu atskaišu sagatavošana;
 • Uzturēt un aktualizēt dzīvojamo māju lietas;
 • Nodrošināt pakalpojumu, pārvadīšanas un apsaimniekošanas, kā arī citu līgumu izpildes organizēšanu un uzraudzību;
 • Projektu vadība;
 • Sadarbība ar remontu un apkalpošanas darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām.
 • Organizēt un vadīt apsaimniekojamo māju iedzīvotāju kopsapulces;
 • Darbs ar parādniekiem;

Lasīt tālāk: Vakance

11. septembrī Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanas

2021. gada 11.septembrī, Varakļānu novadā notiks novada domes vēlēšanas. Varakļānu novada domē  būs jāievēl 15 deputāti.  

Balsošanas kārtība

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 11. septembrī, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:

- pirmdien, 6. septembrī, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

- ceturtdien, 9. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

- piektdien, 10. septembrī, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Lasīt tālāk: 11. septembrī Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanas

Par ogošanas atļaujām Teiču dabas rezervātā

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija informē, ka, sākot ar šī gada 2. septembri, vietējo pagastu iedzīvotājiem būs iespēja saņemt ogošanas atļauju, kas ļaus uzturēties Teiču dabas rezervāta regulējamā režīma zonā – 11., 12., 18. un 19. septembrī. Dodoties pēc atļaujas, līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments.

Lasīt tālāk: Par ogošanas atļaujām Teiču dabas rezervātā

Izsole

Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 18, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 001 0256, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  7017 001 0256, platība - 5585 m2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis  - individuālo dzīvojamo māju apbūve.


Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena - 4500,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.


Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 2021. gada 24. septembrim plkst. 16.00 jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un  Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS SWEDBANK, kods TRELLV22 jāiemaksā nodrošinājuma nauda 450,00 EUR apmērā un  reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.


Izsole notiks 2021. gada 27. septembrī plkst. 14.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā,  ņemot vērā valstī esošo epidemioloģisko situāciju, izsoles vieta var tikt mainīta.
Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un interneta vietnē www.varaklani.lv.

Pielikums: saules_18_izsoles_noteikumi

Vakance

VARAKĻĀNU NOVADU PAŠVALDĪBA

aicina pieteikties amatam

JAUNIEŠU CENTRA VADĪTĀJU (1112 36)

uz noteiktu laiku (0,5 slodzes likme)

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt un organizēt Jauniešu centra (turpmāk-Centrs) darbu atbilstoši LR spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem;
 • Organizēt jauniešiem izglītojošus, attīstošus un audzinošus pasākumus, nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku;
 • Veicināt un koordinēt starpnovadu un starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā;
 • Veicināt jauniešu iniciatīvu un iesaistīšanos Varakļānu novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs, dažādu pasākumu organizēšanā;
 • Nodrošināt jauniešu un bērnu drošības pasākumus Centrā un tā organizētajos pasākumos;
 • Atbildēt par Centram piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu un atbildēt par Centra rīcībā nodotajām materiālajām vērtībām.

Lasīt tālāk: Vakance

Izsole

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu (zemes vienību un uz tās esošās būvju drupas) “Eidīši”, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, kadastra Nr.7094 007 0140. Izsoles sākumcena EUR 171.00; nodrošinājums – EUR 17.10; izsoles solis – EUR 10.00. Izsoles sākums – 03.09.2021., izsoles noslēgums – 04.10.2021. plkst.13.00.

Lasīt tālāk: Izsole