LABDARĪBAS ZUPAS VIRTUVE

Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību no 2012.gada nodrošina labdarības Zupas virtuves darbību Varakļānos.

No 2016.gada ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniedz atbalstu trūcīgām, krīzes situācijā nonākušām un maznodrošinātām personām.

Biedrība un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) 2021. gada 15. martā parakstīja līgumu par atbalstāmo darbību īstenošanu  laikā no 01.04.2021. līdz 31.03.2024.

No 1.septembra 2023. gada biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” turpina sniegt atbalstu Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros.

ESF+ programmas papildpasākumi . Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” rīko papildpsākumus trūcīgām, maznodrošinātam un krīzes situācija nonākušam personām. Papildpasākumi mazina personu sociālo atstumtību, sniedz ieguldījumu nabadzības izskaušanā, kā arī veicina šo personu patstāvību savu sociālo problēmu vai krīzes situācijas rezultātā radušos problēmu risināšanā ilgtermiņā. Informācija par tēmam un datumiem pa telefonu.

Tālrunis uzziņām 28681514 Jeļena         

Labdarības Zupas virtuve darbojas: pirmdienās, trešdienās, piektdienās

no plkst. 12.00 līdz 13.00.

Varakļāni, Pils iela 25A.

zupas 2023