Varakļānu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru no 04.07.2023. līdz 17.07.2023. rīkoja projektu konkursu vasaras dienas nometnes organizēšanai, nodrošinot atbalstu no Ukrainas kara bēgušo un Latvijā ieceļojošo bērnu / jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Konkursa noteiktajā kārtībā tiesības rīkot vasaras nometni ieguva biedrība “Kopābūšana”.

Laika periodā no 21.08.2023. līdz 27.08.2023. biedrība Varakļānu vidusskolā organizēja nometni, ļaujot Ukrainas kara bēgļu jauniešiem integrēties Latvijā un socializēties ar Varakļānu novada bērniem un jauniešiem, kā arī nostiprinot latviešu valodas zināšanas. Nometnes dalībniekiem bija iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās, pagatavojot ziepes un piekariņus, izveidojot dekoru ar saulespuķēm, darinot rokassprādzes un pat lielos ziepju burbuļus! Nometnes dalībniekiem bija iespēja doties aizraujošā piedzīvojumā, izbaudot ekskursiju uz izklaides parku “Avārijas brigāde” Tehniskās jaunrades jomā nometnes dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas tehnoloģijas, strādājot ar 3D pildspalvām. Jaunieši regulāri tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs, rotaļās un sporta spēlēs. Kultūrvides jomā jauniešiem tika dota iespēja apmeklēt Varakļānu pili un novada muzeju, kā arī doties pārgājienā uz Latgales tradicionālās kultūras centru “Latgaļu sāta”.

Varakļānu novada pašvaldība saka lielu paldies ikvienam, kas iesaistījās nometnes organizēšanā un ar savu darbu radīja prieku mūsu draugu, ukraiņu sirdīs!

30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)30,08(1)