3 14.12.22

13.decembrī Varakļānu novada Kultūras centrā novada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt izglītojošu nodarbību par tēmu “Stress un izdegšanas sindroms”. Lekcija tika organizēta Varakļānu novada pašvaldības īstenotā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekta id. Nr.9.2.4.2/16I/076). Nodarbību vadīja profesionāla personāla psiholoģe Anita Rošāne (Mg. public. relat., Mg. psych.).

Lekcijas norises laiks nebija izvēlēts nejauši – decembris un gada izskaņa ir laiks, kad nereti atskatāmies uz aizvadītajā gadā paveikto un drudžainā steigā cenšamies paveikt neizdarīto, tādējādi veicinot trauksmes un stresa sajūtas rašanos. Lekcijā tika runāts par to, kādi ir stresa cēloņi, kā laikus tos pamanīt un kā rīkoties, sastopoties ar tiem.

Anita Rošāne ir iedvesmojoša un harismātiska personība, kurai nodarbības laikā izdevās nodibināt individuālu kontaktu ar katru no nodarbības dalībniekiem, noturot nerimstošu interesi un atraktīvā veidā nododot zināšanas un iemaņas klausītājiem.

Nodarbības apmeklētāji atzina, ka ir saņēmuši vērtīgus ieteikumus labjūtības un motivācijas uzturēšanai ikdienā un attieksmes maiņai pret dzīves notikumiem.

Projektu vadītāja Līna Nagle

1 14.12.22

4 14.12.22

5 14.12.22

6 14.12.22

7 14.12.22

8 14.12.22

logo