"Projektu konkurss "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" noslēdzies"

Varakļānu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru no 01.07.2022. līdz 11.07.2022. rīkoja projektu konkursu vasaras dienas nometnes organizēšanai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijai.

Konkursam pieteicās viens pretendents; iesūtīto projekta pieteikumu izvērtēja Varakļānu novada pašvaldība, atzīstot pieteikumu par atbilstošu projektu konkursa nolikumam un pieškirot tiesības Varakļānu vidusskolai rīkot vasaras nometni.