Par projektu konkursu

Par projektu konkursu Varakļānu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai

 

Projektu konkursa mērķis ir:

ü veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību novada aktivitātēs. Palielināt cilvēku aktīvu iesaistīšanos lauku tūrisma nozares attīstīšanā Varakļānu novadā.

ü paplašināt Varakļānu novadā tūrisma piedāvājumu, kā arī izveidot suvenīru klāstu, kas raksturo Varakļānu novadu, ilgtermiņā radot iespēju Varakļānu novada iedzīvotājiem iegūt papildus finanšu līdzekļus no tūrisma nozares.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

ü tūrisma objektu projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 2000,00

ü suvenīru izstrādes projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 500,00

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 18. maijs.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa