Uzņēmējiem ir iespēja pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta atbalstam, lai bez maksas sakārtotu darba aizsardzību uzņēmumā. Var saņemt šādu bezmaksas atbalstu:

1. Konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē, ja uzņēmumā nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns:

· Darba vides risku novērtēšana;

· Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

· Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.

2. Laboratoriskie mērījumi līdz 500 eiro apmērā. Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām un palīdzība dokumentācijas izstrādē, var pieteikties arī atbalsta saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatē eksperti.

3. Darba aizsardzības speciālistu apmācības, ja uzņēmumā strādā līdz 10 darbiniekiem un uzticības personu apmācības, ja uzņēmumā strādā no 5 līdz 249 darbiniekiem.

Tātad ir iespēja gan bezmaksas apmācīties darba aizsardzībā, gan kompetentā institūcija Jums novērtēs riskus, izstrādās darba aizsardzības pasākumu plānu. VID elektroniskajā datu bāzē EDS (https://eds.vid.gov.lv/login/) uzņēmumam – atbalsta saņēmējam jāaizpilda de minimis uzskaites veidlapa. Video pamācība de minimis aizpildīšanai:

.

Informācija par ESF projektu: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darbadevejiem.

Pielikumi: mk_noteikumu, pieteikums_projektam