Dievkalpojumu kārtība Varakļānu baznīcā jūlijā

Svētdienās sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

25.07.Parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena.

Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena.

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

Darba dienu svētā Mise no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00.

1.07. Svētā stunda no plkst. 17:00, sv. Mise plkst.18:00

2.07. Pirmā mēneša piektdiena

no plkst. 8:00 Vissvētāka Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godināšana

plkst. 9:00 – sv. Mise