BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ATVAĻINĀJUMA LAIKĀ JŪNIJĀ APMEKLĒTĀJUS PIEŅEMS BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIЕСЕ (t.:27790011)

PIRMDIENĀS 8.00-12.00 13.00-17.00
OTRDIENĀS 8.00-12.00 13.00 - 17.00
CETURTDIENĀS 8.00-12.00 13.00-17.00

17.00-18.00 apsekošana, dokumentu kārtošana

TREŠDIENĀS 8.00 - 13.00 arhīva darbības,dokumentu kārtošana

 

 NOTARIĀLĀS DARBĪBAS JŪNIJĀ TIEK VEIKTAS TIKAI, JA TIEK SKARTAS NEPILNGADĪGĀ VAI AIZGĀDNĪBĀ ESOŠAS PERSONAS INTERESES