Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 47103000676, juridiskā adrese: Varakļāni, Rīgas ielā 13, LV-4838, izsludina iepirkuma procedūru  Būvuzraudzībai

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pils ielā 30, Varakļānos

(Identifikācijas Nr. VDzKU 2021/2)

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 25.05.2021. plkst.14.00.

Tālrunis informācijai 26499918

Pielikums:

Nolikums_cenu_aptauja_buvuzraudziba