UZMANĪBU!
Informējam, ka sakarā ar Ministru kabinetā 2021.gada 7.janvārī veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, attiecībā uz izglītības jomu grozījumi nenosaka regulējumu ziemas brīvdienu organizēšanā profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.
Ņemot vērā Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumus, Varakļānu mūzikas un mākslas skolā mācības 2020./2021.mācību gada 2.semestrī tiks uzsāktas attālināti no 11.janvāra.