Varakļānu novada dome 26.11.2020.sēdē ir pieņēmusi lēmumu sakarā ar Covid-19 izplatību valstī noteiktās ārkārtējas situācijas dēļ
nodrošināt materiālu pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai Varakļānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem mācību process notiek attālināti.

Pabalstu varēs saņemt vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu skolēni,
kā arī 1.-4.klašu skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6-gadīgo grupu audzēkņi,
ja tie Covid-19 saslimšanas vai pašizolācijas dēļ ir spiesti mācīties attālināti.
Pabalsta apmērs ir EUR 0,85 par dalību katrā attālinātā mācību procesa dienā.
Pabalstu par laika periodu no 09.11.2020. līdz mācību gada beigām veic vienu reizi mēnesī
ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz likumiskā pārstāvja norādīto bankas kontu.

Pirmreizējos iesniegumus lūgums iesniegt līdz 04.12.2020. Aizpildītu iesniegumu var iesniegt izglītības iestādē vai pašvaldībā.

Iesniegums pabalsta saņemšanai ŠEIT