logo vjp

Projekts “Gribu! Varu! Daru!”, id.nr. VP2019/1.2-13, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Kopējais projekta finansējums 2779,40 eur. Projekts tika sākts īstenot šī gada sākumā un piedalījās 12 jaunieši.

Mērķis bija jauniešu apmācība, kurai sekotu jauniešu iniciatīvu projekta pilotēšana un jaunatnes organizācijas dibināšana. Lai arī ar mazu pauzi un aizkavēšanos, bet mērķis tika sasniegts.

Jauniešiem gada sākumā notika 3, psiholoģes Ingas Gendrimas, lekcijas par baiļu pārvarēšanu, sava potenciāla apzināšanos, pašapziņas celšanu. Vasarā notika, Ineses Šubevicas, apmācības – viss par un ap projektiem, līdzdalību, kam sekoja jaunatnes iniciatīvu konkursa izsludināšana. Tika iesniegti divi projekta pieteikumi, abi tika apstiprināti un jaunieši varēja īstenot savas aktivitātes, katru 200 Eur vērtībā. Projektā “Es redzu savādāk” 10 jaunieši gleznoja 10 Varakļānu ielas no sava skatu punkta. 17. oktobrī Varakļānu parkā norisinājās izstāde, tālāk šis gleznas savas mājvietas atrada 10 Varakļānu pašvaldības iestādēs. Projekta “Radi prieku” ietvaros tika izveidota velo novietne no gāzta koka un atjaunots sens zāļu skapītis, kurš tika atdāvināts atpakaļ “Varakļānu veselības aprūpes centram”. Kā pēdējās aktivitātes projektā “Gribu! Varu! Daru!” bija tikšanās ar biedrības “Kalsnavas jaunieši” pārstāvi Gati Teili, kurš pastāstīja jauniešiem visu par biedrību darbību un to iespējām, kā arī dalījās ar savu pieredzi darbojoties biedrībā. Tā kā klātienes tikšanās nebija vairs iespējama, tad tika izmantota tiešsaiste. Tās laikā tikāmies ar Madonas jaunatnes darbinieci Indru Veipu, kura jauniešiem stāstīja par realizētajiem jauniešu iniciatīvu konkursiem Madonas novadā. Kā pēdējais etaps bija jauniešu biedrības izveide. Paldies, Līgai Upeniecei, par palīdzību jauniešiem dokumentu sagatavošanā. Varakļānos būs sava biedrība, kura pārstāvēs jauniešu intereses.

Lai arī šis laiks visiem bija pārbaudījumu pilns, tomēr ir prieks un gandarījums par paveikto!

IMG 0222IMG 6373