zadziba no auto sm

Saistībā ar to, ka Latvijas Republikas teritorijā palielinās
zādzību skaits no automašīnām izsūtam Jums Uzskates materiālus ar
padomiem automašīnu īpašnieku drošībai, kurus iespēju robežās
lūdzam izvietot iedzīvotājiem pieejamās vietās: pašvaldībās,
vietējos laikrakstos, mājas lapās un uz informācijas stendiem.


POLICIJA AICINA IEDZĪVOTĀJUS RŪPĒTIES PAR SAVU TRANSPORTLĪDZEKĻU
DROŠĪBU

VALSTS POLICIJA AICINA IEDZĪVOTĀJUS NEATSTĀT AUTOMAŠĪNAS SALONĀ
PERSONĪGĀS MANTAS, JO PAT ŠĶIETAMI ĪPAŠNIEKAM NEVĒRTĪGS
PRIEKŠMETS VAR BŪT IEMESLS, LAI ZAGLIS IZSISTU AUTOMAŠĪNAS LOGU. KĀ
ARĪ ĪPAŠNIEKIEM IR NEPIECIEŠAMS PĀRLIECINĀTIES PAR LOGU UN DURVJU
AIZVĒRŠANU, ATSTĀJOT AUTOMAŠĪNU STĀVVIETĀ. PĒDĒJĀ LAIKĀ
AKTUĀLAS KĻUVUŠAS AUTOMAŠĪNU PRIEKŠĒJO LUKTURU ZĀDZĪBAS NO
VOLVO MARKAS AUTOMAŠĪNĀM. VALSTS POLICIJA ATGĀDINA IEDZĪVOTĀJIEM
BŪT PIESARDZĪGIEM UN PARŪPĒTIES PAR SAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA
DROŠĪBU.

Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā šā gada nepilnos desmit
mēnešos ir reģistrētas 78 zādzības no transportlīdzekļiem,
automašīnām un traktoriem, kur 11 gadījumos zagļiem ir bijusi
brīva piekļuve transportlīdzeklī atstātām mantām, tie nav bijuši
aizslēgti. Reģistrētas 25 degvielas zādzības no dažādiem
transportlīdzekļiem, bieži no traktortehnikas. Pēdējā laikā
aktuālas kļuvušas automašīnu priekšējo lukturu zādzības no
VOLVO markas automašīnām.

LAI PASARGĀTU SAVU TRANSPORTLĪDZEKLI NO GARNADŽIEM, POLICIJA AICINA
TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKUS IEVĒROT DAŽAS BŪTISKUS PADOMUS:

NOVIETO TRANSPORTLĪDZEKLI DROŠĀ VIETĀ. Vienmēr
izvēlies drošu vietu, kur atstāt savu auto. Neizvēlies nomaļas un
apšaubāmas vietas, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi,
nevienam nemanot var piekļūt tavai mašīnai.

VIENMĒR AIZSLĒDZ. Vienmēr aizslēgt automašīnu – arī
privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā.
Neaizmirsti aizslēgt degvielas bāku.

APRĪKO TRANSPORTLĪDZEKLI AR SIGNALIZĀCIJU. Jauno mašīnu īpašnieki
var neuztraukties par signalizācijas sistēmu mašīnā, jo tā jau ir
iestrādāta, bet vecāku modeļu mašīnu īpašniekiem vajadzētu
pārliecināties, ka signalizācija ir ievietota un tā strādā
korekti. Signalizācija ir galvenā, kas ziņos par zagļu ielaušanos
jūsu auto!

NEATSTĀJ MANTAS REDZAMĀ VIETĀ TRANSPORTLĪDZEKLĪ. Ja zaglis
mašīnas salonā redzēs vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku,
telefonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums to apzagt, tāpēc
vienmēr, pirms atstājam mašīnu, pārliecinies, ka automašīnas
salonā neatstāj vērtīgas mantas.

MARĶĒ AUTOMAŠĪNAS DETAĻAS. Auto īpašniekus lūdzam atcerēties,
ka viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto detaļu
zādzībām ir to marķēšana.

NEESI VIENALDZĪGS! Ja redzi, ka stāvlaukumā pie kāda
transportlīdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas
“grozās” svešas personas, kuras acīmredzami nav
transportlīdzekļa īpašnieki, un šo personu nodomi, pēc Jūsu
uzskata ir vērsti uz nozieguma izdarīšanu, nekavējoties ziņo
policijai pa tālruni 110. Ja iespējams informē transportlīdzekļu
saimnieku vai vadītāju par svešu personu aktivitāti.

Ar cieņu:
Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes
Madonas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas
vecākais inspektors
kapteinis
Rihards Kļaviņš