20.09. Parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena.

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00 (mūžībā aizgajušā prelāta priestera Antona Boldāna 90.dzimšanas diena)

27.09. Parastā liturģiskā laikposma XXVIsvētdiena.           

       sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00. Ražas svētki

 

Septembra svētdienās sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

Darba dienu svētā Mise no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot 4. septembri) plkst. 18:00,

sestdienās plkst. 8:00.