Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17.punktā noteikto, publiskai pirmajā kārtā apspriešanai tiek nodota koku ciršana Rīgas un Pils ielās.

Publiskā apspriešana notiek no 26.06.2020. līdz 06.07.2020. ieskaitot.

Varakļānu novada pašvaldības koku ciršanas komisija kopā ar Latvijas dendrologu biedrības dendrologu Andreju Svilānu apsekoja iepriekš minētos kokus un konstatēja, ka nepieciešama bīstamo koku izvākšana.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem aicinām iepazīties Varakļānu novada pašvaldības administrācijā (t.64860840) Rīgas ielā 13, Varakļānos.