Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, gandrīz visās Varakļānu novada pašvaldības struktūrās un iestādēs pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē, kā arī noteikti citi ierobežojumi.

Varakļānu novada pašvaldība:

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Varakļānu novada dome līdz 14. aprīlim normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks attālināti. Klientu apkalpošanas centrs, pašvaldības administrācija tiek slēgta klātienes apmeklējumiem. Pagaidām kases darbs tiek nodrošināts, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus.

Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izskatīšana tiks nodrošināta elektroniskā saziņā un pa tālruni. Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar domes darbiniekiem par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Dokumentus iespējams atstāt arī administrācijas pastkastītē (pie ēkas Rīgas ielā 13, Varakļānos), norādot tālruņa nr. atzvana veikšanai.

Telefona numuri uzziņām:

Domes priekšsēdētājs: 29419134

Izpilddirektors: 29285545

Sekretāre: 64860840

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Murmastienes un Varakļānu pagasta pārvalde:

Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izskatīšana tiks nodrošināta elektroniskā saziņā un pa tālruni. Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar pagasta darbiniekiem par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski.

Telefona numuri uzziņām:

Pagastu pārvalžu vadītājs: 29427589

Lietvede-kasiere: 64825323 (Murmastienes pag.)

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais dienests:

Varakļānu novada sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās. Pirms došanās uz sociālo dienestu obligāts iepriekšējs pieraksts, zvanot uz telefona numuru: 64860844; 27790014 vai rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai papīra formātā savu ziņu varat sūtīt / iesniegt pasta kastē Rīgas ielā 9, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzējiem atskaites jāiesniedz, tās nododot aploksnē, iepriekš piesakoties pa tālruni. Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus. Ja iztikas deklarācija beidzas 31. martā, tad klientam tā tiks pagarināta automātiski līdz 30.aprīlim, iepriekš piesakoties pa tālruni. Alternatīvās aprūpes centrā nenotiks veļas mazgāšana.

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”:

Bērnudārzā šobrīd darbojas 2 dežūrgrupas, taču vecāki aicināti bērnus pēc iespējas uz dārziņu nevest. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Grupu skolotājas savu grupu lietotnē Whatsapp sūtīs attīstošus uzdevumus un metodiskās norādes individuālajam darbam ar bērnu. (Vecāki personīgi var zvanīt un jautāt grupas skolotājām par bērna izglītošanu). Lai saņemtu informāciju par PII darbību, lūdzu, zvaniet vadītājai (tel.nr. 29342315), metodiķei (tel. nr. 26547317) vai savu grupu skolotājām.

Varakļānu vidusskola, Murmastienes pamatskola:

Skolas ir slēgtas, tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, sākot ar 23.03. mācības tiks nodrošinātas attālināti.

Murmastienes pamatskolas pirmsskolā darbs tiks organizēts dežūrgrupā. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības grupu, vecākiem iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Telefona numuri uzziņām:

Varakļānu vidusskola: 64807086, 29475496, 27790018. e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Murmastienes pamatskola: 27790024. e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Varakļānu mūzikas un mākslas skola, Jauniešu centrs “Aplis”:

Visi interešu un kultūrizglītības procesi uz laiku tiek pārtraukti.

Varakļānu mūzikas un mākslas skola: 64860967, 29492483. e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Jauniešu centrs “Aplis”: 26360131, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Varakļānu novada bāriņtiesa:

Varakļānu novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni 64860841, 27790011, vai rakstot uz e – pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Varakļānu novada pansionāts “Varavīksne”:

Pansionātā tiek noteikti īpaši drošības pasākumi, tai skaitā, klientu tuviniekiem neapmeklēt iestādi, izņemot neatliekamus situācijas gadījumus, saskaņojot ar iestādes vadītāju (tālr. 28305900);

Kontaktinformācija par klientu:

· ikdienu – aprūpes personāls, tālr. 29623297

sociālais darbinieks, tālr. 26660284

· veselības stāvokli – medicīnas personāls, tālr. 29614442

Varakļānu kultūras nams, Murmastienes kultūras centrs un Stirnienes tautas nams:

Uz laiku tiek atcelti VISI sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi, visu pašdarbības kolektīvu mēģinājumi.

Telefona numurs uzziņām:

Varakļānu kultūras nams: 64860964, 29240684, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Murmastienes kultūras centra vadītāja: 28832038, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Stirnienes tautas nama vadītāja: 29678002, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Varakļānu bibliotēka, Stirnienes bibliotēka un Murmastienes bibliotēka:

Bibliotēkas apmeklētājiem slēgtas.

Bibliotēku lasītājiem tiek piedāvāts lasīt e-grāmatas vietnē: http://www.3td.lv. Lai grāmatas lasītu elektroniski, jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam. Piekļuves datus iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu.

Varakļānu bibliotēka: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr.: 64860965.

Stirnienes bibliotēka: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr.: 28873710.

Murmastienes bibliotēka: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr.: 64825343

SVARĪGI: Grāmatu lasīšana nav pieejama, ja bibliotēkā esat reģistrēts kā parādnieks!
(Lai pagarinātu grāmatu termiņu, aicinām rakstīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

E-GRĀMATU LASĪŠANAS NOSACĪJUMI:

E-grāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, pēc kura grāmata vairs nav pieejama lasītājam. E-grāmatu saņemšanai noteikts šāds ierobežojums – lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā divas e-grāmatas.

Stirnienes feldšerpunkts, Murmastienes feldšerpunkts:

Strādā atbilstoši medicīnas iestāžu noteikumiem.

Telefona numurs uzziņām:

Stirnienes feldšerpunkts: 29557299,

Murmastienes feldšerpunkts: 64825105

Varakļānu novada muzejs:

Novada muzejs apmeklētājiem slēgts.

Telefona numuri uzziņām:

29359242; 64866164,

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”:

Veselības aprūpes centrā noteikta karantīna sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā un dienas stacionāra nodaļā ar 13.03.2020 līdz 14.04.2020, ierobežojot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai. Sīkāka informācija pa tālr. 29478691 vai 64860732.

SIA “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”:

Ierobežo klientu apkalpošanu klātienē (iepriekš piesakoties), Rīgas ielā 13, Varakļānos. Maksājumus lūgums veikt elektroniski vai iepriekš saskaņojot.

Informāciju var iegūt:

· zvanot uz 26499918;

· rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot tālruņa nr. atzvana veikšanai;

· atstājot dokumentus uzņēmuma pastkastītē, norādot tālruņa nr. atzvana veikšanai.