Balstoties uz Latvijas valdības 2020. g. 14. marta rīkojumu un bīskapu lēmumu, Stirnienes katoļu baznīcā dievkalpojumi ārkārtas stāvokļa laikā nenotiks. Lūgums visiem palikt mājās un lūgties, izmantojot Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citus iespējamos resursus. Visas nozīmētās svētās Mises intencijas, nodomi tiks nosvinēti.
Mirstošie tiks apgādāti ar sakramentiem.

Apbedīšanas ceremonija rīkojama tikai kapos, bez mielasta.

Prāvests Viktors Petrovskis (28277839)