Vidzemes apgabaltiesas 94. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja , prakses vieta: Madona, Poruka iela 2, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantas sastāvā ietilpstošajam Tamarai Preobrazhenskayai piederējušajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim, kas atrodas Pils ielā 30-5, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838, kadastra Nr. . Kreditors - Varakļānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40,5 kv.m, kas atrodas otrajā stāvā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 405/5245 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, divām palīgceltnēm un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena - 1200,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles sākuma datums - 15.02.2020. un izsoles noslēguma datums - 16.03.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 06.03.2020. jālūdz tiesu izpildītāju, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Svetlanas Andžānes depozīta kontā Nr. LV67 TREL 9199 0730 0100 0, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa - 120,00 EUR apmērā. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem persona var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālruni 29124310. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.