Aptauja par ATR

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAZIŅOJUMS

 

12.02.2020. plkst. 18:00 Varakļānu kultūras namā tiek rīkota publiskā apspriešana saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu (ATR).

Varakļānu novada iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai pašvaldība organizē informatīvu aptauju.

Aptaujas norises laiki un vietas:

2020. gada 13. februārī

no plkst. 8.00 līdz 12.00; Varakļānu pagasta pārvaldē, Stirnienes muižā 3-1, Varakļānu pagastā;

no plkst. 14.00 līdz 20.00, Murmastienes pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 14, Murmastiene, Murmastienes pagastā.

2020. gada 14. februārī

no plkst. 10:00 līdz 17:00; Varakļānu kultūras namā, 1.Maija laukumā 4, Varakļānos

2020. gada 15. februārī

no plkst. 10:00 līdz 20:00; Varakļānu kultūras namā, 1.Maija laukumā 4, Varakļānos

Aptaujā var piedalīties Varakļānu novada iedzīvotāji, kuri uz 01.01.2020. deklarējuši dzīvesvietu Varakļānu novadā, un uz aptaujas veikšanas dienu ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Aptaujas dalībniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte). Viedokli var izteikt jebkurā aptaujas vietā.

Varakļānu novada iedzīvotājiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties aptaujas vietā tiek organizēta aptaujas veikšana viņu dzīvesvietā. Iesniegumus iesniegt vēlēšanu komisijai vai pieteikt telefoniski 27790015.

Iedzīvotāji piedalās aptaujā, izsakot savu viedokli par aptaujas jautājumu:

 

Pēc plānotās ADMINISTRATĪVĀS TERITORIĀLĀS REFORMAS vēlos, lai Varakļānu novads tiktu iekļauts:

Madonas novadā                                               Rēzeknes novadā

□                     □

Aptaujas zīmē vēlamo variantu atzīmē ar x

Aptaujas norises kārtība pieejama www.varaklani.lv

 

Pielikums - Aptauja par ATR