Varakļānu novada pašvaldība aicina

  radošus un uzņēmīgus cilvēkus

                 K O N K U R S Ā

         finansējuma saņemšanai

     LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAI

 

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

  1. Radīt tūrisma apskates vietas novadā (finansējuma apjoms līdz EUR 2000,00);
  2. Izveidot novadu reprezentējošus suvenīrus (finansējuma apjoms līdz EUR 500,00)

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš 22.04.2020.

Pielikums doc